Teated

Avatud on kogukondliku turvalisuse toetusvooru järelvoor

20. juunist on avatud programmi "Turvalised kogukonnad" 2019. aasta maakondliku toetusvooru järelvoor. Programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 
Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused.
Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor.

____________________________________________________________________________

 

 

Kontakt

Kodanike vastuvõtt
eelneval kokkuleppel:
 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00