Arendusprojektid

Kõik projektid >>

KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine
Projekti kestus: 14.06.2018 – 13.06.2020
Projekti kogumaksumus: 471 115,00 EUR
Projekti toetus:471 115,00 EUR
Projekti omafinantseering: 0 EUR
Projekti lühikokkuvõte: Saaremaa vallavalitsus osaleb projektipartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest rahastatavas Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine".
Projektis osalevate omavalitsuste projekti skoopi kuuluvad infrastruktuurilahendused standardiseeritakse, dokumenteeritakse ja muudetakse ISKE kõlbulikuks. Projekt võimaldab partneritel vananenud lahendustest loobumist ja aitab kaasa infoturbe tagamisele projektis osalevates kohalikes omavalitsustes.
Täpsem projektiinfo: www.rmit.ee/sites/default/files/rahandusministeeriumi-infotehnoloogiakeskuse-projekte-toetab-euroopa-liit.pdf

Wifi4U
Projekti nr: 2-7.4/191-1 29.07.2019 Projekti kestus: 2019 august- 2022 august
Projekti kogumaksumus:15000
Projekti toetus:15000
Projekti omafinantseering: 0 EUR
Projekti lühikokkuvõte: WiFi4U projekti raamel  paigaldatakse Kuressaare avalikku ruumi 12 seadet, mis pakuvad tasuta internetilevi kasutusvõimalust.

Kohaliku omavalitsuse avalike sündmuste infoteenus
Projekt nr 2014-2020.12.03.19-0592 Projekti kestus 01.08.2019 - 30.06.2021
Projekti kogumaksumus: 45 000,00
Projekti toetus: 38 250,00
Projekti omafinantseering: 6 750,00 EUR
Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärk on parendada olemasolevat veebirakendus universaalseks kasutajasõbralikuks ürituste ja huvitegevustest teavitamise rakenduseks. Projekti tulemuseks on terviklik ja mugav IT lahendus avalikus ruumis toimuvate sündmuste haldamiseks.

Innovation Policies for Sustainable European Islands
PGI02261 Islands of Innovation/ Innovatsiooni rakendamine Euroopa saarte kestlikkuse tagamiseks.
Projekti nr: PGI02261.
Projekti kogumaksumus: 177 500 EUR
Projekti toetus: 150 875 EUR
Projekti omafinantseering: 26 625 EUR
Projekti koduleht: www.interregeurope.eu/islandsofinnovation
Projekti kestus: Projekti elluviimine toimub kahes faasis (3+2 aastat), sellest esimene kestab 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2019 ja teine 1. jaanuarist 2020 kuni 31. detsembrini 2021.
Saaremaa vald osaleb partnerina Euroopa Regionaalarengu Fondist (Euroopa territoriaalse koostöö programm Interreg Euroopa) rahastatavas projektis, mille eesmärk on saarte majanduse mitmekesistamine innovaatilise keskkonna loomise ja arendamise kaudu. Projekti tutvustus >>
Teised projektipartnerid on Province of Fryslân (Holland), Samsø Energy Academy (Taani), Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation (Portugal), Undersecretary of the Presidency for External Relations – Regional Government of the Azores (Portugal), Urban Community of North Basse-Terre (Prantsusmaa), North Aegean Region (Kreeka).
Projekti kogumaksumus on 1 634 119 eurot, sh toetus 1 367 831 eurot ja projekti partnerite omafinantseering 266 288 eurot.
Loe ka: Hooratta-meetod innovatsiooni edendamiseks

Coast4us
Projekti elluviimise periood: 1. jaanuar 2018 - 31. detsember 2020
Projekti kogumaksumus: 3 104 701,77 EUR
Projekti omafinantseering: 19 796,88 EUR
Eesmärk: Välja töötada terviklik ja kaasav planeerimisprotsess tagamaks erinevate osapoolte kaasatus ja luua koostöös jätkusuutlikud mere- ja rannikuala planeeringud. Lisaks on eesmärgiks välja töötada uued meetodid ja strateegiad, mis aitaksid välja tuua erinevaid huve ja parandada kohalike huvigruppide kaasatust ruumilise planeerimise protsessis.
Projekti väljundiks on planeeringud projektis olevate piirkondade osas ja ruumilise planeerimise uued tööriistad, sh osapoolte kaasamise osas.
Projekti partnerid Östergötland maakonnavalitsus, Rootsi (juhtpartner)
Rootsi: Norrköping vald, Linköping Ülikool, Hela Sverige ska leva Östergötland, Coompanion Östergötland, Aspöja Fastigheter AB; Soome: Ahvenamaa valitsus, Kökar vald; Läti: Keskkonna ja regionaalse arengu ministeerium, Carnicava vald, Saulkrasti vald, Salacgriva vald, Riia Tehnikaülikool; Eesti: Tallinna Tehnikaülikool, Saaremaa vald.
Kontakt: Eda Kesküla, arenduse peaspetsialist, tel 452 5028, eda.keskula@saaremaavald.ee
Lisainfo: www.facebook.com/pg/coast4us
Toetajad: Euroopa Regionaalarengu Fond, Kesk-Läänemere Programm 2014–2020