Saaremaa valla valdkondlikud arengukavad – ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2020–2031 üldosa

1. alaosa: Kuressaare linna ÜVK arendamise kava

2. alaosa: Kihelkonna piirkonna ÜVK arendamise kava

3. alaosa: Laimjala piirkonna ÜVK arendamise kava

4. alaosa: Leisi piirkonna ÜVK arendamise kava

5. alaosa: Lääne-Saare piirkonna ÜVK arendamise kava

6. alaosa: Mustjala piirkonna ÜVK arendamise kava

7. alaosa: Orissaare piirkonna ÜVK arendamise kava

8. alaosa: Pihtla piirkonna ÜVK arendamise kava

9. alaosa: Pöide piirkonna ÜVK arendamise kava

10. alaosa: Salme piirkonna ÜVK arendamise kava

11. alaosa: Valjala piirkonna ÜVK arendamise kava

Investeeringute mahud ja maksumused