Avaliku ürituse korraldamine

Kirjeldus:

Juhendid ja suunised ürituste korraldamiseks alates 19. augustist 2020.
 
Kontakt:
kultuuriüritused – Anneli Teppo-Toost, tel 5856 9824, anneli.teppo-toost@saaremaavald.ee
spordiüritused – Rasmus Tüüts, tel 5559 7928, rasmus.tuuts@saaremaavald.ee.
Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa vallas ja Kuressaare linnas esitab ürituse korraldaja Saaremaa Vallavalitsusele vähemalt 30 päeva enne ürituse toimumist digitaalselt allkirjastatud ürituse loa elektroonilise taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega Saaremaa valla  iseteeninduskeskkonnas, kuhu on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID  abil.

Välireklaami kooskõlastamiseks ja paigaldamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus (vt Välireklaami kooskõlastamine) ja saata e-postile piret.miller@saaremaavald.ee.

Kui üritusega seoses on vajalik sulgeda tänavaid, tuleb lisaks esitada tänava ajutise sulgemise loa taotlus.

Kui kaua läheb?      Luba väljastatakse 15 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest valitsuse dokumendihaldussüsteemis. Loa andmise aluseks on kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolu. Loa andmata jätmisel edastatakse taotlejale motiveeritud otsus.
Õigusaktid: Korrakaitseseadus
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
Spordiseadus
Kontakt:
Anneli Teppo -Toost, anneli.teppo-toost@saaremaavald.ee
tel 452 5072, 5856 9824
Lisainfo: Veterinaar- ja Toiduameti info toidu ja/või alkoholiga kauplejale
Näidised: Turvaplaan_näidis.docx
Asukohaplaan_näidis
Inventari asendiplaan_näidis
Teede ja tänavate sulgemise skeem (Tallinna-Kitzbegi-Torni).pdf
Teede ja tänavate sulgemise skeem (Tallinna-Raua-Torni).pdf
Teede ja tänavate sulgemise skeem (Tallinna-Pargi-Torni).pdf
Teede ja tänavate sulgemise skeem (Tallinna-Raekoja-Torni).pdf