Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa vallas ja Kuressaare linnas tuleb Saaremaa vallavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus mitte enne kui 6 kuud ja mitte vähem kui 30 päeva enne ürituse toimumist. Taotluse saab esitada SIIN.
 
 

Kontakt

Kultuuri- ja spordiosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819

Kultuuritöö spetsialist
Anneli Teppo -Toost
tel 452 5072, 5856 9824