« Tagasi

Aeg on anda teada ideedest, mida hakkab armastama kogu Saaremaa

 
Renate Pihl,
arenduse ja kommunikatsiooni
peaspetsialist
 

Mida ühist on Porto Alegrel Brasiilias, Sevillal Hispaanias ja Saaremaa vallal?
Nendes omavalitsustes saavad elanikud ise otsustada mingi osa eelarve üle. Alates 2019. aastast on kaasav eelarve vallaülene ning käesoleva aasta vallaeelarves on selleks ette nähtud 98 000 eurot.

Ehkki kriitikud on kaasavat eelarvet nimetanud demokraatia mängimiseks, viidates justkui oleks kaasamine näiline, on kaasav eelarve tõusev trend kogu maailmas – seda on rakendatud ligi 40 riigis ja enam kui 1500 linnas. Üldistatult võiks kaasavat eelarvet nimetada kodanike eelarveks – inimesed saavad eelarvesse ise ettepanekuid teha ja siis hääletada nende ideede poolt, mida kõige paremaks peavad.
 
Kaasava eelarve kasutegur seisneb ka võimaluses äratada elanikes huvi oma koduomavalitsuse arengu vastu ning panna mõtlema omavalitsuse eelarve kujunemis- ja koostamisprotsessile. Eestis rakendatakse kaasavat eelarvet juba enam kui paarikümnes omavalitsuses ja arvestades Kuressaare kogemust, on tänavune Saaremaa jaoks järjekorras kuues kaasav eelarve. 

98 000 – on seda vähe või palju?

Saaremaa kaasava eelarve puhul saab ühe ettepaneku kohta küsida maksimaalselt 25 000 eurot ja minimaalselt 1000 eurot. Ehk teoreetiliselt saab ellu viia vähemalt neli suuremat või kuni 98 väiksemat projekti. Seega on kaasavasse eelarvesse oodatud nii suuremad kui ka väiksemad ideed – nii argised kui ka kõrgelennulised. Algatada saab midagi täiesti uut või saada kaasavast eelarvest tuge, et lahendada mõni pikaajaline kitsaskoht. 
 
Kaasava eelarve puhul on kindlasti nii, et vaikimine hõbe, rääkimine kuld. Vahel on öeldud sedagi, et hea idee on kuju võtmas, aga kipub vormistamise taha jääma. Merit Karise on selle hästi kokku võtnud, öeldes: „Siis anna vähemalt teatepulk edasi, räägi kaasavast eelarvest oma sugulastele-sõpradele-tuttavatele mandril, välismaal õppivatele noortele, saarel suvitajatele, külas käivatele sõpradele.“ Seega on kaasav eelarve kõigile avatud, olenemata sellest, kus ettepaneku tegija asub või elab.

Ettepanekute esitamine – periood, mil ootame unistusi…

Kaasava eelarve ideid saab esitada kuni 16. aprilli keskpäevani ja seda võib teha igaüks. Kehtestatud tingimuste kohaselt saab kaasava eelarve objektiks olla avalikes huvides kasutatav investeeringuettepanek ning valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seonduv siia alla ei kuulu. Inimkeeli öelduna – veendu lihtsalt, kas sinu ettepanek vastab seatud mängureeglitele. Ühiskondlik avalik huvi ning kõigile kättesaadavuse tagamine on kaks nüanssi, mida eeldatakse. See on rahva võimalus meelde tuletada ja tähelepanu juhtida, mis huvid avalikkusel on. 
 
See ongi kaasava eelarve suurim praktiline väärtus – lauale tulevad head ideed, vallavalitsus saab suhteliselt lühikese aja jooksul tagasisidet kogukonna soovide ja murede kohta ning ühes sellega ka elanike endi poolt pakutud lahendused. Veelgi enam – see on ka kodukoha kaardile lennutamise võimalus!

Komisjonil on nõuandev roll

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, mille 12-liikmelisse koosseisu kuuluvad vallavalitsuse osakondade esindajad (vallaarhitekt, keskkonna-, arendus- ja kommunikatsiooni- ning majandus- ja haldusosakonna esindajad), vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni esindajad, piirkondliku arengu ja külaelu komisjoni esindajad ning osavallakogude ja kogukonnakogu esindajad. 
 
Huvitav aspekt selle hindamisprotsessi juures on aga see, et nimetatud komisjon ei otsusta, millised ettepanekud kaasava eelarve raames ellu viidud saavad. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ning vastavust kaasava eelarve tingimustele. Lisaks võib komisjon soovitada idee autoril esitatud ettepanekut kohandada, näiteks vähendada mahtu, täpsustada asukohta, liita idee mõne teise sarnase ideega jmt.

Kes siis lõppkokkuvõttes ikkagi otsustavad? 

Vastus on lihtne – kodanikud ise. Ehk ise teed, ise valid. Kehtiva korra kohaselt saab rahvahääletusel osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on 01.01.2019 seisuga Saaremaa vallas. Seega on meil 26 868 otsustajat, kel igaühel kuni kolm häält. Potentsiaali kui palju! Kuivõrd edukaks ükski idee praktikas osutub, selle eest saavad aga hea seista juba ideede esitajad ise, tutvustades oma ettepanekuid kogukonnas ning huvirühmades. On omaette väljakutse, kuidas oma hääl kuuldavaks teha, häid ideid lennukalt esitleda ja kõiki teisi ideede headuses veenda.

Head ideed saavad teoks 

Millised ideed 2019. a. kaasava eelarve raames tuule tiibadesse saavad, saab selgeks vallaelanike hääletuse tulemusena, mis toimub 8. maist 21. maini. Hääletustulemusena moodustub paremusjärjestus ning kõik selleaastase kaasava eelarve summa sisse mahtuvad ettepanekud saavadki tuule tiibadesse. Tegelikkuses aga ei loe üksnes võiduideed, sest sisukad ettepanekud jäävad ringlema ja arenevad edasi. Heade ideedega on kord juba nii, et kui need on idanema hakanud, siis ei peata neid enam miski!