« Tagasi

Saaremaa valla esimene poolaasta


Madis Kallas,
vallavanem

 
Eesti suurima territooriumiga omavalitsuse käivitamine on kiires tempos edasi liikumas. 2018. aasta on selles osas murranguline, sest peaaegu kõik, mida me teeme, on esmakordne ja seda sisuliselt kogu Eesti lõikes. 2019. aastal on juba aluseks selle aasta praktikad.
 

Inimesed ja vallavalitsuse struktuur

2016. ja 2017. aastal toimus Saaremaa valla struktuuri osas palju erinevaid koosolekuid ning juhtkomisjoniga said üldised põhimõtted paika 2017. aasta suveks. Tänaseks saame aga teha juba esimesi kokkuvõtteid ja ka esimesi ümberkorraldusi. 
Samas oli see ette teada, et struktuuri osas tuleb juba esimesel ühinemise aastal ette mitmeid muudatusi ja võin kinnitada, et seni tehtud muudatused ei jää sellel aastal viimasteks.
Esmasteks väljakutseteks oli leida kõigile teenistuskohtadele inimesed. Protsess võttis aega mitmeid kuid ja mõnes osas on see käimas veel tänagi. Hinnanguliselt 2/3 kogu struktuurist täideti üleviimistega ühinenud omavalitsustest ja 1/3 avalike konkurssidega. Viia vähem kui kahe kuuga läbi ligi 60 konkurssi oli suur väljakutse kogu süsteemile. Kokkuvõtlikult võib konkursside kohta öelda, et saime edukalt hakkama ja vaid üksikud valikud on läinud nii, et valitu meie süsteemis tänaseks enam ei jätka. 
On neid, kes on omavalitsuse süsteemis juba karastunuid, aga on ka erasektorist ja riigisüsteemist tulnuid. Lisaks on Saaremaa Vallavalitsusse asunud tööle mandrilt tulnud inimesi ja see näitab ilmekalt, et kui Saaremaal on töökohti, siis soovitakse siia (tagasi) tulla küll.
Üksuste kaupa on kõige keerulisemaks väljakutseks osutunud teenuskeskuste käivitamine, kuna sisuliselt kõik tuli nullist luua ja lõplikke tööülesandeid alles kaardistada. Selles osas oli oluline, et kodanikud igas Saaremaa piirkonnas saaksid oma muredele ja rõõmudele vastused võimalikult kodu lähedalt. 
Suur töö seisab ees veel ka majandus- ja haldusosakonnas ning ehitus- ja planeeringuosakonnas. Esiteks on vaja üheselt ära reguleerida osakondade tööpiirid. Lisaks on need osakonnad hetkel ka tugeva surve all seoses ehitusektori mahtude kasvamisega. Seega tuleb samaaegselt ühinemisest tulenevate raskustega seista silmitsi ka ehituslubade ja detailplaneeringute arvu kasvuga.

Raha ja valla eelarve

Maakaardil on 12 omavalitsust üheks liita lihtne, aga ühendada niivõrd palju omavalitsusi üheks väga erinevates valdkondades on juba märkimisväärselt keerulisem – eriliselt keeruline on see eelarve osas. 
Paljud eeldavad, et kohalike omavalitsuste eelarved on suhteliselt identsed ja erinevad teineteisest vaid mahtude osas. Tegelikkus on sootuks midagi muud ja selle sai Saaremaa vald omal nahal tunda ära esimest eelarvet tehes. Kokku oli vaja panna 12 eelarvet, et tekiks ühe valla ühtne eelarve. Esimene eelarve on 12 ühineva omavalitsuse nägu ja vähem ühe uue valla nägu. Samas oli see, et eelarvega tuleb näha palju vaeva, kogu ühinemise protsessi käigus ka ette teada.
Tänaseks on alustatud koos arengukava protsessiga ka 2019. eelarve koostamist ning eelarvestrateegia koostamist. Juba täna võib öelda, et 2019. aasta eelarvet koostada 2018. aasta baasilt on mõnevõrra lihtsam, kui seda oli selle aasta eelarve koostamine.
Esimesed pool aastat on näidanud, et kõik saab alguse inimestest ja kui meeskond on paigas, siis saab ka kõik muu paika. Vaadates tagasi ühinemisele eelnenud aastale, siis oleksime võinud lisaks ühinemise tegevjuhile ja IT-juhile võtta oluliselt varem tööle ka personalijuhi ja finantsjuhi. See on aga tagantjärele tarkus ja täna tuleb vaadata juba ette!