« Tagasi

Ühistranspordist Saaremaa vallas


Karl Tiitson,
transpordinõunik 
 
Alates 1. juulist 2018 on Eestis võimaldatud maakondlikel bussiliinidel sõita tasuta, seda on rakendatud ka Saare maakonnas Saaremaa valla poolt korraldatavas maakondlikus ühistranspordis, kus pileti hind on 0 eurot. Algselt ei uskunud me suurt reisijate arvu kasvu, kuid tegelikult on kasv olnud päris suur (oktoobris lausa 26%).

Võrreldes 2017. aasta sama perioodi reisijate arvudega, on kõigis liinigruppides toimunud märgatav kasv. Samas on meil liine, kus kasv on olnud tagasihoidlik või on toimunud vähenemine. Need numbrid on heaks indikaatoriks, milliste liinide puhul vastab graafik tegelikult inimeste nõudlusele ja milliste puhul mitte. Kui rääkida konkreetsetest numbritest, siis oktoobrikuus tehti liinigrupis 1 16 424 sõitu, liinigrupi II 1 osas 19 377 reisi ja liinigrupi II 2 osas 21 873 reisi, mis on vastavalt 3769, 4178 ja 6764 reisijat rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Ka varasematel tasuta transpordi kuudel on tõus olnud ca 20% (juulis 22%, augustis 21% ja septembris 17%). 
 
Lisaks 0-eurosele piletihinnale on alates 1. septembrist 2018 täiendatud  liinivõrku ja muudetud liinigraafikuid kiiremaks. Mõni muudatus tõi kaasa graafikus mittepüsimisi, kuid tänu inimeste teavitustele oleme neid sõiduplaane korrigeerinud. Täname inimesi, kes on meid koheselt informeerinud, kui midagi on valesti, ei sobi või kui buss ei püsi graafikus. Vabandame reisijate ees, keda eksimused on puudutanud. 
 
Ühistranspordi korraldamise võttis Saaremaa vald Saare maavalitsuselt üle 1. jaanuarist 2018. Huvi ühistranspordi kasutamise vastu on tõusnud, otsene seos on kindlasti tasuta transpordi tulekuga. Meie töös on väga vajalik reisijate tagasiside ja muudatusettepanekud, mida on sel aastal, mil vald maakonna ühistransporti korraldab, palju rohkem laekunud. Liinivõrku saab muuta, kui inimesed oma soovidest teada annavad, see muudab ka meie töö lihtsamaks. Muidugi on soovid väga erinevad, kõiki ei suuda me täita ega saa kõiki inimesi uksest ukseni sõidutada. Siiski aitab teadmine lahendada vähemalt ühel suunal sõita soovivate reisijate vajadusi. Ootame ettepanekuid ka edaspidi, hea on saada tagasisidet, mida muuta ja mis on hästi!
 
Olukorda, kus maakonna bussiliinivõrk vastab kõikide reisijate soovidele ja vajadustele, ei ole ilmselt võimalik kunagi saavutada. Samas toimub vallas päris palju teisi sundliikumisi, mida inimesed võiksid mobiilsuse parendamiseks kasutada. Üks neist on sotsiaaltransport. Hetkel teostavad sotsiaaltransporti valla enda sotsiaaltöötajad, meie huvi on antud süsteemist edasi liikuda nii, et vabastada sotsiaaltöötajad autojuhi kohustusest. Selleks plaanime hakata sotsiaaltranspordi teenust sisse ostma.

Samas ei tundu otstarbekas osutada sissetellitavat teenust ainult seaduse alusel sotsiaaltranspordi kasutamisõigusega isikutele. Seetõttu tahame lubada tellimuse esitamist kõigile elanikele. Tegu oleks taksolaadse teenusega, kus inimene peab sõitu ette planeerima, ent arvestama, et sõidukisse tulevad ka teised ning nende peale võtmisel võib tema teekond ja sõiduaeg võrreldes otseteega pikeneda. Täpsemad tingimused on välja töötamisel ja kuna tegemist on katsetusega, saab neid teenuse osutamise käigus muuta. Tulevikus ei ole välistatud ka teiste sundliikumiste liitmine uue süsteemiga (sõidujagamine jms), kuid hetkel on sellele mitmeid seadusandlikke jt takistavaid tegureid. 
 
Eespool kirjutatu on meedias paljukajastatud nõudetranspordi ja sotsiaaltranspordi pilootprojektide temaatika lühike kokkuvõtte - see, kuhu me hetkel oleme välja jõudnud. Kogu protsessi eesmärk on olnud leida võimalusi laiendada inimeste liikumisvõimalusi ning vähendada vajadust isikliku sõiduauto kasutamiseks. Tulevikus näen siin inimeste liikumise tagamiseks ning ka liinivõrgu planeerimiseks võimalust kasutada avalikku raha paremini.
 
Mis puudutab kirjeldatud kahte projekti, ei ole nende puhul miski kivisse raiutud. Protsessi käigus oleme tulnud uute ideede peale, samuti on meedias kajastatud erinevaid versioone, mis on osades inimestes esile kutsunud pahameelt või tekitanud arusaamatusi. Siinkohal tahaks vähendada Torgu piirkonna elanike hirme. Torgust on räägitud kui potentsiaalsest katsetamise piirkonnast, kuna see on geograafiliselt hästi piiritletud ning seal oleks lihtne tagada info liikumine (kes saavad uut süsteemi katsetada jms). Kinnitan veelkord, et esialgu ei toimu kuskil ühistranspordi liinivõrgu ümberkujundamist. Tulevikus ei ole ümberkorraldamine välistatud (kui projekt on käivitunud positiivselt ja rahastuse osas on kõik selge)kuid konkreetsetest muudatustest teavitatakse avalikkust kindlasti varakult.
Meie soov ei ole uut süsteemi katsetada piirkonnas, kus inimeste häälestus on juba enne algust negatiivne, võimalik, et sel juhul langeb kaalukauss mõne teise Saaremaa piirkonna kasuks. 
 
Kogu protsessi eesmärk on laiendada ja parendada inimeste liikumisvõimalusi. Soovime kujundada transpordivõrku selliselt, et elanikud saaksid sõiduteenuseid mugavalt kasutada ja väheneks vajadus isikliku sõiduauto järele. 
Kõik reisijate ettepanekud on oodatud!