« Tagasi

Ühistransport tuulte keerises

 
Jüri Linde,
abivallavanem
 
Oleme jõudnud 2018. aasta teise poolde ja alates 1. juulist on meil maakonnaliinidel tasuta ühistransport. „Tasuta lõunaid ei ole“ seega keegi või millegi arvelt makstakse see riigi poolt kinni. Selleks, et maakonnabussiga sõita, peab omandama valideerimiskaardi, või kuniks seda ei ole, siis väljastab bussijuht nn nullpileti.
 
Arvan, et tasuta ühistransport ei muuda bussiliiklust paremaks, vaid pigem pärsib seda. Kui aga anti võimalus valida, kas minna tasuta ühistranspordi peale või mitte, siis otsustavaks sai siin asjaolu, et 2017. aasta andmete põhjal jääks Saaremaale peale tasuta ühistranspordi sisseviimist nn kasu 387 000 eurot, millest 12 7000 jääks alles meie vallal ja ülejäänud raha jääks inimestele kätte, kes ühistransporti kasutavad. 
 
Kuna aasta pärast lõpeb leping tänaste vedajatega, kes teenindavad maapiirkonda, siis oleme täna läbi viimas ühistranspordi uuringut, et edaspidi saaks bussiliikluse paremaks. Uuringu läbiviimiseks sai maikuus läbi viidud ka küsitlus kõigi elanike hulgas, mis on väga oluline lähtematerjal.  Suured tänud, kõigile, kes oma ettepanekud tegid!
Hetkel valmistatakse ette uut hanget - pannakse paika liinivõrk, mida augustis ka avalikkusele tutvustatakse. Lisaks liinivõrgule tuleb hanke jaoks paika saada busside suurused ning nõutav lisavarustus (ratastooli transport, jalgrataste vedu jm). Kui sõiduajas ei suuda ühistransport isikliku sõiduautoga võistelda, siis sõidumugavuse osas saame teha suure hüppe ning miks mitte sõiduauto mugavust ületada. Heaks näiteks on siin nii kaugliinide vedajad (Lux Exspress) kui kohalikud tegijad (Sarbus).
 

Lisaks tasuta ühistranspordile üleminekule oleme algatanud 2 pilootprojekti, mis peaksid oluliselt parandama meie elanike liikumisvõimalusi. Üks neist on ühistransport jagamisteenusena ja teine sotsiaaltransporditeenus. Need projektid peavad tulevikus pakkuma lahendust selleks, et transporditeenus jõuaks ka sinna, kuhu täna bussid ei käi ja siis, kui selleks nõudlust on. Samuti peaks edasine korraldus kaotama valdkonna killustatuse.