« Tagasi

Valla sotsiaaltöö uued arengud

Marili Niits,
abivallavanem 
Novembrist sotsiaalvaldkonna juhtimise kohustusi üle võttes adusin selle valdkonna keerukust ja väljakutseid, mis on tingitud eelkõige sellest, et klientideks on inimesi igas vanuses, sünnist surmani. Kuid ka sellest, et saatus toob inimeste eluteele erinevaid väljakutseid, mille lahendamisel saab sotsiaalosakond abiks olla.
 
Täna, 1. veebruaril alustavad tööd sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekandeteenistuse juhina Reelika Murd ja sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhina Monika Sarapuu. Sotsiaalosakonda kahe teenistuse loomisega ei kaasne koheselt muutusi klientidele ega teenistujatele. Küll aga annab see kiirema võimaluse võtta vastu otsuseid teenistuste siseselt, et tagada elanikele veel parem teenuse kättesaadavus.
 
Sotsiaalvaldkonna esimese aasta, ühinemisjärgse aasta, väljakutsed sarnanesid teiste valdkondade väljakutsetele, milleks olid kaheteistkümne erineva omavalitsuste seniste valdkondlike juhtimisharjumuste ühtlustamine. Antud valdkonnas olid selleks muu hulgas teenuste ja toetuste ühtlustamine, mis aga tähendas nii elanikule kui ametnikule uuendust.

Eks tagasisidet on tulnud nii positiivset kui negatiivset. Positiivsest tuleb ammutada energiat, et säiliks motiveeriv suhtumine nägemaks negatiivses head ning võimalust valdkonda veel paremaks arendada. Sellest tulenevalt on hetkel käsil „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra“ ülevaatamine ja kohandamine just Saaremaa vajadustele ning võimalustele. Selleks oleme kaasanud ka erinevaid koostöö partnereid. Hea meel on näha, et mõeldakse kaasa ja antakse tagasisidet.
 
Volikogu algatas detsembris Saaremaa valla lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande arengukava koostamise. Valdkondlikul arengukava koostamine on oluline, et sõnastada, mitte ainult arvata, mis seis on hetkel valdkonnas, millised on eesmärgid ja tegevused nende eesmärkideni jõudmiseni.
 
Mul on hea meel, et sotsiaalvaldkonna inimesed on mind omaks võtnud ja olen kindel, et üheskoos lahendame teisedki väljakutsed. Olgu need siis seotud hooldekodu kohtadega, teenuste kättesaadavusega ja arendamisega või tulevikku suunatud investeeringutega.