« Tagasi

Vallavolikogu esimesed kuud


Tiiu Aro,
vallavolikogu esimees

Saaremaa valla juriidiline sünnipäev on 21.10.2017. Volikogu 03.11.2017 toimunud istungil sai ametisse valitud  vallavanem ja kinnitatud  viis abivallavanemat. Vallavalitsus sai täitevorganina paika, kuid alles 01.01.2018 alustas oma tegevust Saaremaa Vallavalitsus kui ametiasutus. Tekkis olukord, kus ühinenud valdade (ja linna) sekretärid jätkasid töö korraldamist saarel.

Kõige suurem koormus oli Kuressaare Linnavalitsuse ametnikel, kes pidid lahendama nii praktilisi küsimusi kui ka ette valmistama vallavalitsuse ja volikogu istungeid. Õhkkond oli parasjagu pingeline. 
 
2017. aasta kahel viimasel kuul toimus kuus volikogu istungit, arutusel oli 57 päevakorrapunkti, neist enamik olid vajalikud valla(valitsuse) töö käivitamiseks ja korraldamiseks. Otsuste ja määruste ettevalmistamisel ja otsustamisel tuginesime Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingule. Kehtestati osavallakogude ja kogukonnakogu põhimäärused, moodustati nende kogude juhtide ümarlaud. See annab täiendava võimaluse endiste valdade elanikel piirkonnapõhiselt kaasa mõelda,  arvamust avaldada, valla elu edendamise ettepanekuid teha. Leiti juhid teenuskeskustele, mis tegutsevad pea igas varasemas vallakeskuses ja on elanikele esimeseks kontaktpunktiks asjaajamisel.
 
Uuel aastal jätkab töökalt ka volikogu. 1. augustiks on toimunud seitse istungit, arutatud tõsiselt investeeringute ja 2018. aasta eelarve üle. Paratamatult on selle aasta eelarve ühinenud valdade nägu, nendelt üle tulnud plaanide realiseerimine. Volikogu liikmed on aga konstruktiivsed ja püüame arutleda ja otsuseid teha ettevaatavalt, et 2019. aasta eelarve saaks juba päriselt uue valla eelarveks.

Eesmärk - elujärje parandamine

Esimesed üheksa kuud uues vallas on olnud minu jaoks muljetavaldavad. Oleme püüdnud lähtuda põhimõttest, et elukorraldus saarel ei tohiks halvemaks muutuda, jääda esialgu vähemalt endisele tasemele ja parimal juhul muutuks paremaks. Kindlasti on segadust olnud ja seda pole päriselt võimalik vältida ka edaspidi, kuid eesmärk on elanike elujärge parandada. Olgu need siis saaresiseste ja/või mandrivaheliste ühenduste arendamine, töökohtade loomine, haridusvõrgu loogiline korraldus, arstiabi kättesaadavuse parandamine. Kena loodus ja lahedad inimesed on lisaväärtused, mis peaksid meelitama  siia uusi elanikke, motiveerima neid saarlasteks “saama”. 

Laual on valla arengukava projekt, mis sõnastab suunad aastani 2030. Selle koostamisel on oluline iga vallaelaniku arvamus. Kuressaare ja kogu saare kultuurielu elavdamiseks oleme käivitanud Euroopa Kultuuripealinnaks 2024 kandideerimise. Need eesmärgid ja tegevused on tingimuseks, et elu Saaremaa vallas saab ainult paremaks minna ja siin elada on turvaline ja mõnus.
 
Suurel vallal on suurem jõud ja mõjuvõim, seda peab aga oskama arukalt kasutada.  Olen kindel, et eeldused selleks on loodud. Nii volikogul, kus töötab nii praeguseid riigikogu liikmeid kui endiseid ministreid ning igati arukaid inimesi, kui ka vallavalitsusel, on tugev potentsiaal näha tervikpilti.