Abielu

Abielu registreerimine

Abiellumiseks esitavad abiellujad kohalikule omavalitsusele, kus soovitakse abielu sõlmida, avalduse e-rahvastikuregistris või isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse. Avaldust tehes tuleb esitada isikut tõendavad dokumendid ning vajadusel:

  • sünnidokument juhul, kui abielluja sünniandmed rahvastikuregistris puuduvad;
  • varem abielus olnud inimese puhul dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud;
  • abieluvõimetõend, kui abielluja elukoht on välisriigis või kui ta on elanud Eestis alla kuue kuu;
  • välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust tõendav dokument, kui tegu pole Euroopa Liidu kodanikuga;
  • vajadusel kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
  • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamist kinnitav dokument.

Abiellumisealine on isik, kes on saanud vähemalt 18-aastaseks. Vähemalt 15-aastaseks saanud isik peab esitama kohtumääruse tema teovõime laiendamise kohta nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Avalduse täitmisel saab inimene valida, kas abiellumisel soovib ta kanda senist või uut perekonnanime. Uus perekonnanimi võib olla abikaasaga ühine perekonnanimi (ühe abikaasa abielu eel viimati kantud perekonnanimi) või koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ja sellele sidekriipsuga järgnevast abikaasa perekonnanimest.

Avalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon. Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile. Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.

Abielu registreerimise riigilõiv on 30 eurot, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumile (viitenumber: 10294002000121, selgitus: abielukande tegemine). Vajadusel lisandub tseremoonia läbiviimise tasu, mis tasutakse vallavalitsusele (vt allosas).

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kuue kuu möödumisel abiellumisavalduse esitamisest. Abielude registreerimine toimub üldjuhul Saaremaa vallavalitsuse saalis aadressil Lossi 1, Kuressaare. Abiellujate soovil võib registreerimine vallavalitsuse teenistuja poolt toimuda ka mõnes muus asukohas. Tseremoonia läbiviimise tasud, mis tasutakse Saaremaa Vallavalitsusele, on:

  • vallavalitsuse hoones (Lossi tn 1, Kuressaare) või Kuressaare raekojas (Tallinna tn 2, Kuressaare) tööajal tasuta, väljaspool tööaega 30 eurot;
  • muu asukoht Kuressaare linnas 50 eurot;
  • muu asukoht Saaremaa vallas 100 eurot;
  • muu asukoht Saare maakonnas 150 eurot.

Abielu sõlmimisel mõnes muus institutsioonis (näiteks kiriklik laulatus või notaris) tuleb pöörduda otse vastava esindaja poole.

Meelespea pruutpaarile ja külalistele
Pruutpaaril ja külalistel palume ilmuda kohale vähemalt 15 minutit enne abielu sõlmimise algust.
Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik kordaseadmine jms.
Abielu registreerimine toimub eesti keeles. Soovist kasutada tõlki on palutud aegsasti teavitada perekonnaseisuametnikku.

Abieluvõimetõendi väljastamine

Eesti elanikule või Eesti kodanikule, kes soovib abielu sõlmida väljaspool Eestit, antakse abieluvõimetõend. Tõendi annab Eesti konsulaarametnik piirkonnas, kus abielu sõlmitakse või kohalik omavalitsus Eestis – selleks tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile avo.levisto@saaremaavald.ee või tulla vallavalitsusse kohapeale aadressile Lossi 1, Kuressaare. Tõend väljastatakse eeldusel, et avaldaja registreeritud elukoht on Eestis. Tõend kehtib 6 kuud alates väljastamisest.

Abieluvõimetõendi väljastamise riigilõiv on 10 eurot, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumile (viitenumber: 10294002000121, selgitus: abieluvõimetõendi väljastamine).

Abielu lahutamine

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama. Lahutamisega seotud vaidlus on see, kui üks abikaasadest soovib lahutada, aga teine ei soovi. Vara või lastega seotud vaidlused ei ole takistuseks perekonnaseisuasutuses abielu lahutamiseks.

Abielu lahutamise ühise avalduse tegemiseks on vajalik mõlema abikaasa isiklik kohaletulek vallavalitsusse aadressil Lossi 1, Kuressaare. Kui üks abikaasadest ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult vallavalitsusse ilmuda, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud avalduse (vt ka: eraldi esitatav avaldus). Avaldust tehes tuleb esitada isikut tõendavad dokumendid ning vajadusel abielu sõlmimist tõendav dokument, kui andmed rahvastikuregistrist puuduvad. Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

Abielulahutuse kande tegemise riigilõiv on 50 eurot, mis tuleb tasuda Rahandusministeeriumile (viitenumber: 10294002000121, selgitus: abielulahutuse kande tegemine).

Kontakt ja lisainfo

Tugiteenuste osakond
Lossi 1, Kuressaare

Rahvastikutoimingute peaspetsialist
Avo Levisto
tel 452 5017
avo.levisto@saaremaavald.ee

Rahvastikutoimingute spetsialist
Ave Saat
tel 452 5018
ave.saat@saaremaavald.ee

Abielu sõlmimise teenuse eest tasu kehtestamine
Abikaasade varalised õigused
Nimeseadus
Perekonnaseadus
Perekonnaseisutoimingute seadus