Alevikuraha taotlemine

Kirjeldus:

Alevikuraha on õigus taotleda alevikuvanemal. Alevikuraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus alevikuelu edendamiseks ja elukvaliteedi parendamiseks. Alevikuraha suuruse kinnitab igal aastal Saaremaa Vallavalitsus. 2019. aastal on alevikuraha suurus 500 eurot igale alevikule.

Kui kaua läheb? Esmalt kontrollitakse esitatud taotlus selles osas, kas taotluse esitanud alevikuvanemal on kehtivad volitused aleviku esindamisel. Kui eeltoodu ja taotlus on nõuetele vastav, sõlmitakse leping vallavalitsuse ja alevikuvanema vahel. Peale lepingu allkirjastamist mõlema poole poolt, kantakse toetus alevikuvanemale.

Õigusaktid:

Mittetulundustegevuse toetamise kord
Alevikuraha jaotamise tingimused

Kontakt:

Vastava piirkonna teenuskeskus

Kihelkonna - Tormis Lepik: tormis.lepik@saaremaavald.ee tel 452 5108
Kärla - Krisela Uussaar: krisela.uussaar@saaremaavald.ee tel 452 5164
Leisi - Tuuli Pärtel: tuuli.partel@saaremaavald.ee tel 452 5171
Orissaare - Raul Koppel: raul.koppel@saaremaavald.ee tel 452 5172
Salme - Kaidi Ottis: kaidi.ottis@saaremaavald.ee tel 452 5160
Valjala - Tiit Aavik: tiit.aavik@saaremaavald.ee tel 452 5166

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardiga. Teenuse kasutamiseks on vajalikud ID-kaardi PIN1 ja PIN2 koodid. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saaremaa vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla vastava piirkonna teenuskeskusesse. 
Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajalikud dokomendid:
  • Üldkoosoleku protokoll

Blanketid:

  • Alevikuraha taotlus:  doc      pdf 
  • Alevikuraha aruandevorm: doc    pdf