Arendus- ja kommunikatsioonikomisjon

Koosseis:

Esimees  - Ly Kallas lykallas1@gmail.com, tel 5038 408     
Aseesimees - Taavi Rauniste                                               
 
Liikmed:
Hannes Hanso Kristjan Moora
Taavi Tuisk Mart Saarso
Taavi-Aadu Ait Katrin Sagur
Kadri Riis  Annela Näälik
Lelet Aavik  Piia Järveots
Gert Üprus-Sõnajalg Merike Liiv
Kaupo Vipp Alar Tõru
Kaido Kaasik  

 

Arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.