Vallavalitsuse ja vallavolikogu dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreeritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Füüsilistelt isikutelt tulnud kirjade puhul asendatakse isikute eraelu puutumatuse kaitseks isiku nimi märkega „eraisik". Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi, vabatekstiotsinguga märksõna järgi või klikkides funktsiooni nimetusele. Ühinenud omavalitsuste dokumente (kuni 31.12.2017) on võimalik küsida teabenõude korras Saaremaa vallavalitsuselt.

Kontakt ja lisainfo

Kantselei
Lossi 1, Kuressaare

Dokumendihaldusspetsialist
Külli Sark
tel 452 5019
kulli.sark@saaremaavald.ee