Teated

Enampakkumine riigimaa müügiks

Vallavalitsus teavitab, et Maa-amet on välja kuulutanud oksjonikeskkonnas https://riigimaaoksjon.ee avaliku elektroonilise enampakkumise riigimaa müügiks. Saaremaa vallas on enampakkumisel järgmised maatulundusmaa sihtotstabega kinnisasjad:

 • Karala küla, Tuhlisaia, 71401:001:0858; suurus 3,20 ha, alghind 7360 eurot, tagatisraha 730 eurot;
 • Metsara küla, Nuki, 63401:001:0602, suurus 3,95 ha, alghind 9480 eurot; tagatisraha 940 eurot;
 • Neemi küla, Rombi, 63401:001:0595; suurus 2,94 ha, alghind 2350 eurot, tagatisraha 230 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. mai 2020 kell 14. Täpsem info: www.maaamet.ee.

Liikluspinna moodustamine Kärla ja Kudjape alevikes

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et valminud on eelnõud liikluspinna moodustamiseks Kärla alevikus 21118 Sõmera-Kärla-Uduvere teele ja Kudjape alevikus 21133 Kuressaare-Püha-Masa teele. Kuna teedega piirnevad kinnistud asuvad unikaalaadressinõudega alal, tuleb neile uus aadress määrata liikluspindade järgi.
Võttes aluseks riigihalduse ministri 15.01.2016 määruse nr 2 „Kohanime vormistamise ja kasutamise kord" § 4, tuleb kohalikul omavalitsusel määrata liikluspindadele kohanimi ja ruumikuju. Asendiplaan Kärla Asendiplaan Kudjape

Enampakkumine maa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks

Vallavalitsus teavitab, et Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektoonilise enampakkumise maa põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks. Saaremaa vallas tulevad enampakkumisele järgmised maatulundusmaa sihtotstabega kinnisasjad:

 1. Ariste küla, Krüüsli, 55001:001:0699; 5,32 ha, kasutusala 0,87 ha, alghind 39.-, tagatisraha 9.-
 2. Kahutsi küla, Põllu, 63401:001:0638, 5,67 ha, kasutusala 5,27 ha, alghind 754.-; tagatisraha 188.-
 3. Kingli küla, Kingli-Soo, 38601:001:0176; 10,45 ha, kasutusala 6,61 ha; alghind 899.-, tagatisraha 224.-
 4. Käo küla, Aasapõllu, 38601:001:0573; 9,75 ha, kasutusala 8,58 ha; alghind 1227.-, tagatisraha 306.-
 5. Levala küla, Karikakra, 63401:001:0637; 10,74 ha, kasutusala 10,74 ha; alghind 1385.-, tagatisraha 346.-
 6. Levala küla, Oina, 63401:001:0601; 7,02 ha, kasutusala 7,0 ha; alghind 1001.-, tagatisraha 250.-
 7. Reina küla, Männipõllu, 63401:001:0583; 2,41 ha, kasutusala 1,77 ha; alghind 218.-, tagatisraha 54.-
 8. Reina küla, Tänavapõllu, 63401:001:0539; 6,11 ha, kasutusala 5,18 ha; alghind 782.-, tagatisraha 195.- 
 9. Reina küla, Piiri, 63401:001:0538; 1,9545 ha, kasutusala 1,95 ha; alghind 215.-, tagatisraha 53.- 
 10. Sundimetsa küla, Põlluääre, 63401:001:0537; 3,64 ha, kasutusala 1,81 ha; alghind 223.-, tagatisraha 55.- 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15. mai 2020 kell 14. Täpsem info: www.maaamet.ee.

Ehitisregistri andmed tuleb korrastada

Ehitisregistri korrektsed andmed on olulised hoonete ohutuse hindamiseks ning otsuste langetamiseks taristu rajamisel või prügiveo korraldamisel. Samuti on registris kajastatavad andmed informatsiooniallikaks kinnisvara konsultantide ja hindajate töös ostu-müügi tehingute koostamisel ning kindlustusmaakleritele kinnisvara kindlustamisel.

Kuigi riik ei ole kehtestanud rahalisi sanktsioone andmete korrektsuse tagamiseks, kutsub vald kodanikke üles kontrollima ning vajadusel ka korrastama oma ehitiste andmeid ning kandma ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned. Registrisse kantakse hooned, mille ehitusalune pind on suurem kui 20 m² või mis on kõrgemad kui 5 m. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 26 järgi tuleks korrastada ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks. Oma hoonete kohta käivat informatsiooni saab kontrollida Ehitisregistri veebilehel, sisestades otsingusse kinnistu aadressi või katastritunnuse.

Hoonete registrisse kandmiseks ning andmete korrastamiseks tuleb omanikul esitada vallavalitsusele andmete esitamise teatis ja ehitise mõõdistusjoonised, kust selguvad ehitise olulised tehnilised andmed ning dokumendid, mis näitavad ehitise püstitamise õiguslikku alust. Õiguslikul alusel püstitatud ehitise registrisse kandmine on riigilõivuvaba. Kui tegemist on ebaseaduslikult püstitatud ehitisega, tuleb alustada selle seadustamist. Andmete esitamise teatise vormid on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.
Kasutuslubade puhul ei pea paika ka väide, et 1. jaanuarist 2020 nõuab riik kasutusloa olemasolu kõigile hoonetele. Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus ning selle käsitlemise kord 1. jaanuarist ei muutu.

Infot oma kinnistul olevate hoonete kohta ja kuidas neid registrisse kanda, saab, kui esitada teabepäring valla üldmeilile vald@saaremaavald.ee või võtta ühendust vallavalitsuse registrispetsialistiga (kadri.rea@saaremaavald.ee, tel 452 5092).

Kuidas seadustada korterisse ehitatud ahi?

Erinevatel aegadel on kortermajadesse tsentraalkütte likvideerimise järel ehitatud kohtküttesüsteemid, mis on paljudel jäänud korrektselt kasutusele võtmata. Päästeametiga koostöös on vallavalitsus hakanud aktiivsemalt taolisi küttesüsteeme välja selgitama ja andnud ka juhiseid, kuidas neid süsteeme seaduse mõistes kasutusele võtta.
 
Sanktsioonide määramine ei ole eesmärk omaette ja kui omanikud teevad koostööd, siis esmane eesmärk on küttesüsteemide ohutuse tõendamine. Põlevmaterjali kasutavate küttesüsteemide puhul on lihtsaim viis ohutuse tõendamiseks tellida eksperthinnang pädevalt isikult. Pädeval isikul on kas korstnapühkija-meistri (tase 5), pottseppmeistri (tase 5) või tuleohutuseksperdi (tase 6) kutsetunnistus. Kui pädev isik on ülevaatuse tulemusena väljastanud positiivse otsusega eksperthinnangu, tuleb läbi ehitisregistri esitada kasutusteatis hoone ümberehitamisel, lisades juurde antud eksperthinnangu.
 
Teatud juhtudel, kui küttesüsteemi poolt mõjuv lisakoormus erineb oluliselt vahelagedele ette nähtud koormusest, tuleb kasutusteatisele lisada ka eksperthinnang vahelae kandevõime kohta. Kui ehitisregistri kasutamisel tekib probleeme, tasub pöörduda vallavalitsuse ehitusspetsialistide poole.