Korduma kippuvad küsimused seoses eriolukorraga

Mahukas ning kõiki valdkondi hõlmav ülevaade koroonaviirusest ja eriolukorrast on leitav Vabariigi Valitsuse eriolukorra veebilehel www.kriis.ee.

Täiendavad piirangud alates 30.03.2020
Liikumispiirang saarte ja mandri vahel
Tööelu
Pereelu ja lapsevanemad
Päästetegevus
Tervis
Matuste korraldamine eriolukorra tingimustes
Ühistransport
Sotsiaalteenused
Haridus ja noored
Kultuur ja sport
Ehitustegevus ja planeerimine
Ettevõtlus

Täiendavad piirangud alates 30.03.2020

Kas pangakontorid on avatud?
Takistamaks COVID-10 viiruse levikut, paluvad pangad oma klientidel eelkõige kasutada digikanaleid - enamikke pangatoimingutest on võimalik täna teha digikanalite vahendusel. Soovides kaitsta oma kliente ja töötajaid, lähevad kõik pangakontorid üle Eesti 1. aprillist üle eelregistreerimisega teenindamisele, st, et esindusse saab minna ainult eelneval kokkuleppel. Täpsem info: SwedbankSEB PankLuminor, Coop Pank.
Samuti soovitavad pangad viiruse leviku takistamiseks sularaha asemel kasutada igapäevamaksete tegemiseks (nt toidupoes, apteegis) viipekaarti või mobiilset viipemakset. Pärast sularaha kasutamist on oluline pesta või desinfitseerida käsi!

Miks oli vaja Saaremaa ja Muhu suhtes kehtestada lisapiirangud?
Oluline on päästa tervis ja elud ning peatada viiruse levik. Saaremaal on diagnoositud koroonajuhtumite arv (217) 28. märtsi hommiku seisuga peaaegu sama suur kui Tallinnas ja Harjumaal kokku (220). Kahe maakonna elanike arv aga erineb ligikaudu 20 korda. Seetõttu on vaja Saaremaad eraldi käsitleda. Saaremaal on hooldekodus suur nakkuskolle (26 inimest), nakatuma on hakanud ka elutähtsate teenuste osutajad ja see on ohtlik elutähtsate teenuste jätkumisele.
Valitsuskomisjon leidis, et Saaremaal tuleb varem kehtestatud meetmed selgemini jõustada ja järelevalvet tugevamaks muuta.
 
Millised poed ja teenindusettevõtted Saaremaal ja Muhus jäävad 30. märtsist avatuks? 
Avatuks jäävad: 
toidupoed (kui müüakse ka mingeid muid kaupu, võib neid edasi müüa, nt riided, kosmeetika, köögitarbed, pesuvahendid);
apteegid;
sideettevõtete müügikohad;
pangakontorid,
pakiautomaadid;
postkontorid;
kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid (ratastoolid jms) ja meditsiinitarbeid;
optikapoed-prillipoed;
aianduspoed;
ehituspoed n-ö luugimüügiks (müügisaal suletud) ja laomüügiks, et oleks tagatud koduste tehnosüsteemide esmane toimimine (vaja tarvikuid osta, kui toru lekib jms)
 
Millised kauplused ja teenindusettevõtted 30. märtsist suletakse?
Sulgeda tuleb kõik kauplused, mis ei ole toidupoed, prillipoed-optikapoed, aianduspoed, ehituspoed (eritingimusel) ning poed, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid (ratastoolid jms) ning meditsiinitarbeid. 
Toidupoed on poed, mis müüvad toitu, sõltumata müügipinna suurusest, sealhulgas eripoed nagu juustupoed, karnid jms. Alkoholipoed on seaduse mõistes toidupoed.
Turud tuleb sulgeda.
Kaupluste ja teenindusettevõtete töötajad ja omanikud võivad oma töökohas käia ja seal tööd teha, et tagada e-kaubanduse toimimine. Samuti võivad käia töötajad ja omanikud näiteks loomapoodides, et seal asuvaid loomi toita.
 
Kas inimesed võivad Saaremaal ja Muhus käia restoranides, kohvikus jt söögikohtades?
Restoranid, kohvikud jm söögikohad ei tohi kohapeal süüa ja juua pakkuda. Toitu tohib müüa ööpäev läbi vaid kaasa ostmiseks ja kulleriga koju viimiseks.
 
Kas raamatukogud jäävad avatuks?
Ei, kõik raamatukogud peavad olema külastajatele suletud. Kui töötajatel ei ole võimalik teha kaugtööd, võivad nad teha kataloogimist, kogude korrastamist jms raamatukogudes vajalikku tööd kohapeal, järgides üldisi hügieeninõudeid.
 
Kas inimesed tohivad tööl käia, kui nad ei ole haiged?
Võivad, kui ei ole kuidagi võimalik teha kaugtööd. Tööandjatel tuleb töötajatele anda võimalus teha kaugtööd, kui see on vähegi võimalik.
 
Kuidas kontrollitakse liikumispiirangutest kinnipidamist?
Politsei kontrollib liikumispiirangute järgmist, patrullib tänavatel, jälgib, et inimesed ei koguneks ja teavitab kõiki liikumispiirangutest ning vajadusest püsida maksimaalselt kodus. Politsei kontrollib pisteliselt väljas liikujaid. Piirangu nõudeid rikkuvad inimesed võetakse vastutusele.
Saaremaal hakkab tööle 10 täiendavat politseipatrulli. 
Kui kahel esimesel päeval, arvates lisapiirangute kehtima hakkamisest, selgub, et politseil on vaja lisajõude, kaasatakse patrullimisse Kaitseliit ja kaitsevägi.
 
Millised on Kaitseliidu ja kaitseväe õigused patrullimisel võrreldes politseiga? 
Politsei toetamiseks kaasatud kaitseliitlastel ja kaitseväelastel on samamoodi nagu politseinikel õigus kasutada vahetut sundi. Kaitseliidu kaasamisel moodustatakse politseiametnikust ja kaitseliitlasest patrullekipaažid.
 
Kui suur on karistus liikumispiirangu rikkumise eest?
Liikumispiirangu rikkumise eest on võimalik määrata sunniraha 2000 eurot. Kui vaja, kasutab politsei inimese suhtes vahetut sundi – näiteks kui nakatunu liigub avalikus kohas ringi.
 
Milliste teenuste pakkumine on Saaremaal ja Muhus 30. märtsist keelatud?
Keelatud on kõik lähikontakti eeldavad teenused, nagu:
ilukirurgiateenused;
ilu- ja isikuteenused (juuksuri-, maniküüri, pediküüri-, kosmeetiku-, tätoveerimis- ja solaariumiteenus jm); 
massaaž (va raviotstarbel).
Teenindusasutused, kus ei ole lähikontakti kliendi ja teenindaja vahel, võivad jääda avatuks. Järgida tuleb hügieenireegleid ja kui vähegi võimalik, teha kaugtööd. Endiselt on lubatud osutada sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, supiköögiteenust, toiduabi, hoolekandeteenuseid, puudega lastele ja täiskasvanutele mõeldud teenuseid ning ravi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.
Näiteks ka autoteeninduse, mootorsõidukite tehnoülevaatuse või rehvivahetuse teenuse osutamine on lubatav, kui lähikontakt kliendiga on välistatud. Pikemalt teema kohta: www.kriis.ee/paeva-fookus
 
Kuidas on võimalik karistada ettevõtjat, kes ei täida kehtestatud piiranguid?
Ettevõttele on võimalik määrata sunniraha kuni 9600 eurot, kui eriolukorra korralduses ei ole märgitud teisiti. Sunniraha tähendab seda, et ettevõtjale tehakse ettekirjutus. Kui näiteks on avatud kauplus, mis ei tohiks töötada, kohustab politsei ettevõtjal kaupluse teatud aja jooksul sulgema. Kui ettevõtja seda korraldust ei täida, siis on võimalik talle määrata sunniraha. Sunniraha eesmärk on tagada, et korraldust täidetakse. 
 
Kui kaua Saaremaal ja Muhus täiendavad piirangu kehtivad?
Piirangud Saaremaal ja Muhus kehtivad kuni nende äramuutmiseni. Piirangute vajaduse püsimist hinnatakse iga kahe nädala järel. 
 
Kas valitsusel on kavas Saaremaad eraldi toetada, kuna piirangud on rangemad kui mujal Eestis?
Valitsus võtab arvesse, et piirangud mõjuvad oluliselt Saaremaa majandust ja inimeste heaolu, ning tagab maakonnale täiendava abi.
 
Liikumispiirang saarte ja mandri vahel KKK: Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel.

Töökeskkond ja töösuhted KKK: Tööinspektsiooni tööelu kodulehel.
Töötasu hüvitis KKK: Töötukassa kodulehel.

Pereelu ja lapsevanemad

Soovitused lapsevanemale eriolukorra ajal: Tarkvanem kodulehel.

Päästetegevus

Päästealase tegevuse KKK: Päästeameti kodulehel.

Tervis

Kuidas on korraldatud eriolukorras haiglast kojusaamine?
Tervisealane info ja KKK: Terviseameti kodulehel.

Ühistransport

Kas liinibussid ikka sõidavad?
Maakonnaliinide bussid sõidavad koolivaheaja graafikuga ja võimalusel palume bussi siseneda tagauksest. Ühiskaardiga sõidu valideerimine on praegu teisejärguline – hoiame bussijuhte! Linnaliinide graafikuid ei ole muudetud, bussi sisenemine toimub samuti tagauksest.

Kas kaugliinide bussigraafik on hõrenenud?
Kaugliinide väljumisi on tõesti vähendatud, see info on leitav internetist veebilehel www.peatus.ee. Sellel lehel on ka kõige värskem info liikluse kohta.

Kas lennuliiklus toimub?
Tallinn–Kuressaare–Tallinn lennuliiklus on peatatud esialgu kuni 30. aprillini.
Vaata ka: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KKK.

Sotsiaalteenused

Kas hooldekodusid ei või külastada? Või kuidas see siiski võimalik oleks? 
Praegu ei ole hooldekodude külastamine lubatud, et vältida sealsete elanike koroonaviirusesse nakatumist. Lähedastega kontakti hoidmine on väga oluline, kuid soovitame teha seda telefoni teel.

Kas toiduaineid poest või sooja toitu, samuti ravimeid on võimalik tellida koju ka neil, kes ei kuulu n-ö riskigruppi?
Toiduainete ja ravimitega varustatakse koduhooldusteenusel olevaid inimesi ja kõiki teisi, kes on haigestunud ja kellel puudub lähivõrgustik toiduainete või ravimite toomiseks. Sooja toitu on võimalik tellida eelkõige riskigrupil. Juhul kui inimene on raskelt haigestunud ega suuda ise toitu valmistada, siis on võimalik tagada ka talle sooja toidu kojuviimine.

Kui mul on vaja oma lähedasele inimesele hooldekodukohta, kas siis praegu saan panna ta hooldekodu järjekorda?
Arvestades eriolukorda, siis praegu hooldekodud uus kliente pigem vastu ei võta (v.a haigla statsionaarne õendusabi), küll aga saab panna inimese  vajadusel hooldekodu järjekorda. Kindlasti ei jäeta kedagi hoolduseta ja koostöös valla sotsiaaltöötajaga, Kuressaare Hoolekandega ja lähivõrgustikuga tagatakse hooldus koduteenuse raames.

Kuidas on korraldatud sotsiaaltöötajate ja koduhooldajate kodukülastused?
Sotsiaaltöötajad praegu kodukülastusi ei tee, v.a erijuhtudel, hinnates olukorda (näiteks toidupangateenuse tagamine). Koduteenuse klientidele jätkub teenuse osutamine toimingute osas, mis on esmavajalikud – toidukaupade ja ravimitega varustamine, küttepuude ja vee tuppa toomine ning hügieenitoimingud.

Kas mul on võimalik tulla valla sotsiaalosakonda? Või on parem helistada?
Sotsiaaltöötaja poole on võimalik pöörduda e-posti või telefoni teel, seega sotsiaalosakonda kohale tulema ei pea.

Kas valla lastekaitseteenistus töötab?
Lastekaitseteenistus töötab täies koosseisus, kuid distantsilt ja lähikontakte miinimumini viies. Lastekaitsespetsialistid koos tugikeskuse töötajatega võtavad ühendust ja pakuvad abi lastele, kellega neil on olnud eelnev kokkupuude, praeguses olukorras toimetuleku ja hakkamasaamise osas. Abivajavatest lastest saab teada anda ööpäevaringselt lasteabitelefonile 116111 või aadressil www.lasteabi.ee, hädaohus olevatest lastest tuleb teavitada aga viivitamatult telefonil 112. Kõik need pöördumised jõuavad hiljemalt järgmiseks hommikuks lastekaitseteenistusele.

Haridus ja noored

Kas Saaremaal on avatud ükski (valve)lasteaed ning kes saavad seda teenust kasutada? Mis saab nendest peredest, kellel valvelasteaia õigus puudub?
Praeguseks on Kuressaares Rohu lasteaias avatud üks valverühm, kus pakume ennekõike lapsehoiuvõimalust nendele peredele, kellel on tööl käimine vältimatu ja kes tagavad meile kõigile eluliselt tähtsat teenust meditsiini-, sotsiaal-, politsei-, kaubandus- jt valdkondades. Kuna endiselt on ülioluline hoida vähest sotsiaalsete kontaktide hulka, siis ei ole me veel laiendanud valverühma koha saamise võimalusi. Samas oleme kõik erandolukorrast tulenevad vajadused, millest meid on teavitatud, lahendanud juhtumipõhiselt. Oleme Saaremaal kõik võrdselt eriolukorras ning väga palju sõltub ka kogukonnast.

Kuna kõik huvikoolid on kinni, siis kas mingit huvialast tegevust kusagil ei toimu?
Distantsõppe ajal ei tohi toimuda ka huviringid, trennid jms tavapärases (st statsionaarses) vormis. See tähendab igasuguse kontaktõppe piirangut. Muul viisil huvitegevuse läbiviimine on võimalik. Näiteks iseseisvate ülesannete andmine juhendaja poolt on tervitatav, kuna see aitab täita õpilaste aega ja tagab tegevuse järjepidevuse.

Mida soovitate nüüd lastel ja noortel oma vaba ajaga teha?
Noorsootöötajad soovitavad võtta osa virtuaalse e-noortejaama tegevustest. Samuti soovitame õppida midagi uut, mida varem proovinud pole. Miks mitte õppida ära söögitegemine või harrastada mustkunsti? Samuti võiks liikuda looduses värskes õhus.

Vaata ka: Haridus- ja Teadusministeerium soovitused ja KKK.

Kultuur ja sport

Millised valla raamatukogud on avatud?

Hetke seisuga on suletud kõik raamatukogud, sealhulgas varasemalt postiteenust osutanud punktid. 

Kas kõik rahvamajad ja spordisaalid on suletud?
Kõik rahvamajad on suletud ja ringitegevused peatatud kuni eriolukorra lõpuni. Sama korraldus kehtib ka spordisaalide ja spordiringidega.

Ehitustegevus ja planeerimine

Kas on muutunud midagi projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade väljastamises?
Projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamine toimub tavapäraselt. Kasutuslubade menetluses ei tehta praegu paikvaatlusi. Hädavajalike objektide paikvaatluse tegemise otsustame juhtumipõhiselt koos tellija, valla ja Päästeameti esindajaga. Konsultatsiooni soovi või küsimuste korral pöördu vastava piirkonna spetsialisti poole telefonitsi või kirjalikult.

Kas detailplaneeringute avalikud koosolekud jäävad praegu ära?
Seoses Vabariigi Valitsuse poolt antud korraldusega lükkab Saaremaa vald järgmiste detailplaneeringute avalikud arutelud edasi:

  • Mullutu küla Hiiepõllu tee 2 detailplaneeringu avalik arutelu 25.03.2020.
  • Mui küla Mäepealse detailplaneeringu avalik arutelu 02.04.2020.
  • Upa küla Kooli tee 3 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 08.04.2020.
  • Võhma küla Metsa-Simmu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu 28.04.2020.

Juhul, kui Hiiepõllu tee 2 detailplaneeringu ja Mäepealse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamust ei avaldata, jäävad avalikud arutelud ära. Kooli tee 3 detailplaneeringu ja Metsa-Simmu detailplaneeringu avalike arutelude toimumise aja teatame esimesel võimalusel.

Ettevõtlus

Käitumisjuhised kauplustele, kaubanduskeskustele ja toitlustusasutustele
Töötukassa KKK
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KKK
Maksu- ja Tolliameti info ettevõtetele ja ettevõtjatele
Juhised loomapidajatele: Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel
Juhised toidukäitlejatele: Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel