Esimesse klassi astumine ja ranitsatoetus

Kirjeldus:

Lapsevanem (või lapse seaduslik esindaja) saab esitada taotluse oma lapsele elukohajärgse kooli määramiseks elektrooniliselt Saaremaa valla hariduse registrite keskkonna kaudu. Kui elektroonilise avalduse esitamine ei ole võimalik, siis on võimalus esitada taotlus ka paberil. Taotledes koolikohta Kuressaares peab ära märkima kaks eelistust. Vastuvõttu erakooli Luce korraldab kool ise ning vanemad ei pea oma lapse Luce kooli panekul elukohajärgse kooli määramist vallalt taotlema.

Kooli määramise taotlusega koos saab lapsevanem esitada ka taotluse 200-eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks iga esmakordselt koolimineva lapse kohta. Juhul kui ranitsatoetuse taotlust ei esitata kohe koos kooli määramise taotlusega või kui laps asub õppima erakooli Luce Kool, palume taotleda ranitsatoetust eraldi (vt allosas). Toetused makstakse välja septembrikuus, pärast seda kui koolid on laste õppima asumise andmed riiklikus haridusandmete registris kinnitanud. Ranitsatoetuse väljamaksmise eeltingimuseks on lasteaiakoha kasutusega seotud võlgnevuste puudumine.

Vallavalitsus määrab elukohajärgse kooli Saaremaa vallas registreeritud elukohta omavale lapsele lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest, arvestades esmajärjekorras õpilase registreeritud elukoha lähedust ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Vabade kohtade olemasolul saab arvestada ka lapsevanema soove ning võtta kooli väljaspool Saaremaa valda elavaid lapsi.

Kui vanem on saanud teate elukohajärgse kooli määramise kohta, tuleb hiljemalt 30. aprilliks teate saamine ja koolikoha vastuvõtt või sellest loobumine veelkordselt kinnitada, et koolid saaksid teha ettevalmistusi uueks õppeaastaks.

Esimesse klassi minevale lapsele saab koolikohta taotleda ka pärast 31. märtsi 2021, kuid siis määratakse lapsele koolikoht võttes arvesse vabade kohtade olemasolu koolis.

Kui kaua läheb?       Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat elukohajärgse kooli määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu esimesel võimalusel. Ranitsatoetus makstakse välja septembrikuu jooksul.
Õigusaktid: Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
Saaremaa valla hariduse registri põhimäärus
Ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord
Ranitsatoetuse suuruse kinnitamine
Kontakt: Õilme Salumäe, oilme.salumae@saaremaavald.ee, tel 452 5067

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud: Avage allolev hariduse registrite link ja logige sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga. Valige menüüpuust I klass, täitke taotlus ja esitage see.
Link keskkonda: Hariduse registrid

Taotlemine paberkandjal või kohapeal

Vajalikud sammud: Täitke allolev pabertaotluse blankett (blanketi saab ka vallavalitsusest kohapealt).
Edastage allkirjastatud taotlus vallavalitsusele (seoses leviva koroonaviiruse ohuga on täidetud taotlus soovitav jätta vallavalitsuse postkasti aadressil Tallinna 10, Kuressaare).
Blankett: Taotlus elukohajärgse kooli määramiseks esimesse klassi astuvale lapsele: docx, pdf
Ranitsatoetus ehk esmakordselt kooli mineva lapse toetus (esitada, kui ei taotleta koos kooli määramise taotlusega või kui laps asub õppima Luce Koolis): docx, pdf