Piirkondlikud esinduskogud

Osavallad ning kogukonnad on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsevad piirkondlikud üksused, mille eesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavaldade ja kogukondade elanike esinduskogudeks on vastavalt 7 kuni 11-liikmelised osavalla- ja kogukonnakogud:

 

Kaarma Leisi Pöide
Kihelkonna Lümanda Salme
Kärla Mustjala Torgu
Laimjala Orissaare Valjala
  Pihtla  

 

Kuressaare esinduskoguna toimib Kuressaare linnakodaniku komisjon.

Kontakt ja lisainfo

Saaremaa Vallavolikogu kantselei
Tallinna 2, Kuressaare

Istungisekretär
Margit Kaldre
tel 452 5002
margit.kaldre@saaremaavald.ee

Volikogu nõunik
Andrus Lulla
tel 452 5011
andrus.lulla@saaremaavald.ee

Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid