EUROPE DIRECT Saaremaa – Euroopa Liidu teabekeskus

EUROPE DIRECT Saaremaa

EUROPE DIRECTi (ED) kontaktpunkt Saaremaal kuulub Eestis tegutsevasse ED võrgustikku, mis omakorda on üleeuroopalise võrgustiku liige. Kontaktpunktid teevad Euroopa Liidu kohalikele inimestele kättesaadavaks ja kaasavad nad liidu tuleviku teemalistesse aruteludesse. Võrgustikku haldab Euroopa Komisjon.

Võite meilt küsida Euroopa Liidu poliitika, programmide ja prioriteetide kohta ning osaleda Euroopa Liidu tuleviku teemalistel üritustel. Käime ka koolides, kus teeme ettekandeid, korraldame Euroopa Liidu teemalisi arutelusid ja jagame ametlikke kirjutisi. Kogu meie tegevus on kodanike jaoks tasuta. NB! Me ei saa pakkuda õigusabi ega tõlgendada ELi õigusakte.

Euroopa ristsõnad

2022. aasta teises pooles saab tutvuda lähemalt Euroopa Liidu (EL) tegemistega, keskendudes ELi selle ja tulevaste aastate prioriteetidele ehk põhiteemadele, mida EL peab eurooplasi lähitulevikus ees ootavatest väljakutsetest lähtudes tähtsaks. Nii nagu nendele väljakutsetele ei ole ELil kiireid vastuseid, vaid need leitakse kodanike ja institutsioonide dialoogi käigus, ei saa ka meie neid vastuseid kohe anda. Selleks tuleb lahendada korra kuus ristsõna. Ristsõnas saadud vastused palume edastada aadressile euroopa@saaremaavald.ee või kirja teel ümbrikus (võib ka ise kohale tuua) aadressile Lossi 1, Kuressaare 93819 (märksõna "Euroopa ristsõna"). Vastusele lisada oma nimi ja kontakttelefon. Õigesti vastanute vahel loosime välja Saaremaa kinkekaarte. Kõigi nende vahel, kes saatsid meile kõigi viie ristsõna vastused, loosisime välja peaauhinna. Tublisid vastajaid oli viie ristsõna peale kokku 166 inimest, neist 8 saatsid meile õiged vastused kõigile viiele ristsõnale. Peaauhinna, 300-eurose reisibüroo kinkekaardi võitis Kaido Maripuu. Palju õnne!

Esimese ristsõna keskne teema on tänavune Euroopa noorte aasta. Just noortel on tähtis osa Euroopas parema – rohelisema, kaasavama ja digitaalsema – tuleviku ülesehitamisel. Pandeemia järel on Euroopa noorte aasta aeg, mil liikuda kindlalt ja lootusrikkalt edasi. Ühel augustikuu reedel toimus Muhus ka juba traditsiooniks saanud maakonna noortefestival, mis seekord kandis tunnuslauset „Tee oma visioon kuuldavaks". Ning Liival noorte hääl tugevasti ka kõlas – seda erinevate töötubade, tegevuste, esinejate ja kohtumiste kaudu. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 58 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Riina Eelmaa, Aale Tamm ja Merili Pahapill. Palju õnne!

Teise ristsõna keskseks teemaks on Euroopa Liidu taasterahastu "NextGenerationEU". Taasterahastu näol ei ole tegu ainult kavaga, vaid see on harukordne võimalus Euroopal tulla pandeemiast tugevamana välja, muuta majandust ja ühiskonda ning luua Euroopa, mis toimib kõigi jaoks. Ühiselt investeerib Euroopa Liit üle 800 miljardi euro rohelisema, digitaalsema, tervema, tugevama ja võrdsema Euroopa tulevikku. Ning nagu ristsõnast avaldub, seda ka Saaremaal. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 66 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Aarne Mägi, Tarmo Timm ja Urve Viivi Uusneem. Palju õnne!

Kolmas ristsõna keskendub kokkuleppele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel muutmaks Euroopat tänapäevaseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks. Leppe eesmärkide saavutamisel saavad eurooplased elada puhtamas elukeskkonnas, energiatõhusamates hoonetes, saavutades tervislikudmad eluviisid ja arendades välja rohelisemad energiaallikad. Mis leppega tegu, selgub ristsõnast! Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 62 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Angela Lember, Kairit Tedresalu ja Virve Põld. Palju õnne!

Neljanda ristsõna fookus on digipöördel – Euroopa Liit on võtnud kohustuse luua digiajastule vastav Euroopa, andes inimestele, ettevõtjatele ja asutustele võimaluse kasutada uue põlvkonna tehnoloogiaid, et digipööre oleks kasulik kõigile. Sealhulgas on Euroopa võtnud ülesandeks kaitsta jätkuvalt kõigi turuosaliste põhiõiguseid, arendada edasi küberturvalisuse võimekusi ja avalikke e-teenuseid ning edendada kodanike digioskuseid. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 6inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Elina Trave, Mare Mägi ja Margus Metshein. Palju õnne!

Viiendas ristsõnas ja ühtlasi ka 2022. aasta viimases võtame me käesoleva aasta kokku ja keskendume ühtlasi erinevate Euroopa riikide jõulutavadele. Ristsõna vastuseks on Euroopa Liidu üks nooremaid sümboleid, mis võtab kokku Euroopa Liidu olemuse, eesmärgi aga ka tulemuse, milleni oleme tänaseks jõudnud erinevate riikide ja kultuuride lõimumisel. Ristsõnale vastas õigesti kokku (vt vastust siin) 49 inimest ning loosi tahtel võitsid auhinna Jüri Mehik, Maie Vilipuu ja Maris Talvik. Palju õnne!