Geoinfo

Geoinfo teenistus tegeleb põhiliselt asukohaga seotud info (geoinfo) kogumise, haldamise, töötlemise ja väljastamisega. 

Kuressaare linna avalikud kaardirakendused
Kuressaare linna kaardirakenduste loomisel on kasutatud Maa-Ameti X-GIS-i lahendusi. X-GIS-i kasutusjuhend 
Käesolevate kaardirakenduste kaudu saadav andmestik (s.o väljatrükid jne) on informatiivne ega ole ametlik.
Probleemidest teatada: kaart@kuressaare.ee 

Teede ja tänavate ajutine sulgemine
Käimasolevad ja lõpetamata  kaevetööd
Kuressaare piirdeaedade kontseptsioon
Kaarma valla ja Kuressaare linna ühisplaneering
Alkoholi välireklaami piiranguala
Kuressaare kohanimed
Kudjape kalmistu

KASUTUSLEPINGUGA KURESSAARE X-GIS RAKENDUSED

  X-GIS kaardirakendus

Sisenemine X-GIS portaali (parooliga kasutajale)  
Ehitusuuringud, liikluskorraldus

AVALIK WMS TEENUS
Avalik WMS-teenus on OGC WMS standardil põhinev teenus, mis võimaldab aluskaartide kasutamist GIS-tarkvarade (nt ArcGIS, MapInfo, MicroStation, AutoCAD MAP 3D) uuemate versioonidega või erinevate vabavaraliste tarkvarade ja vieweritega, mis toetavad WMS-teenuse kasutamist (nt uDig, QGIS)
Kuressaare teenuse aadress - http://gis.kuressaare.ee:85/map-bin/wms1?  
Teenuse kasutamise tutvustuse leiab siit (Maa-Ameti lehekülg)

Saaremaa kaardirakendused

Planeeringud:Planeeringute kaart

Geoarhiiv:
Geoinfo kaardirakendus

Ajaloolised hooned ja fotod: