Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmist 2019. aastal toetatud projektid.
Pärast projekti lõppkuupäeva tuleb toetuse saajal hiljemalt ühe kuu jooksul esitada omavalitsusele vastava aasta toetuse kasutamise aruanne:
Toetuse kasutamise aruanne 2018;
Toetuse kasutamise aruanne 2019.
Toetatakse hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga) rajamist. Projekti teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
 
Projektide tegevusi saab hakata ellu viima pärast toetuslepingute sõlmimist. Pärast projekti lõppkuupäeva (toetuslepingu alusel) tuleb toetuse saajal hiljemalt ühe kuu jooksul esitada omavalitsusele toetuse kasutamise aruanne.
 
Hajaasustuse programmi rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuse üldinfo on leitav RTK kodulehel. Programmi reguleerib riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 "Hajaasustuse programm".
 

2018. aastal toetatud projektid
2017. aastal toetatud projektid

Kontakt

Info ja nõustamine:
Maire Käärid 
maire.kaarid@saaremaavald.ee
tel 5302 2682, 452 5169