Haljastus

Puude raiest: vt Raieloa taotlemine
Kuressaare linna raiekomisjon
Kontakt: Katrin Reinhold, haljastuse peaspetsialist
tel 452 5114, katrin.reinhold@saaremaavald.ee

Haljastusega seotud materjalid

Kuressaare Vanalinna haljastus: juhendmaterjal
 
Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojekt:
Koondplaan 

Kärla pargi hoolduskava:
Seletuskiri
 
Materjalidega saab täpsemalt tutvuda vallavalitsuses.
 

Väljastatud raieload: 2018 20172016201520142013

2019
Jrk nr Raie asukoht Puude arv Asendusistutuse kohustus Kuupäev
1 Kungla 21a 1R;1HL Ei määrata 15.01.2019
2 Tuule 17 3R Ei määrata 12.02.2019
3 Lasteaia 4 1R Määratud 21.02.2019
4        
5        

6

       
7        
8        
9        
10