Hanked

Saaremaa valla hankekord

Saaremaa valla 2020. aasta hankeplaan, kinnitatud vallavalitsuse korraldusega 14.07.2020 nr 2-3/1281.

Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked on leitavad Riigihangete registrist. Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked on leitavad Saaremaa valla dokumendiregistrist.

Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthankemenetluses hanke Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamiseks. Saaremaa valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava peab vastama atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63-le. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 29.09.2020 kell 11:00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel. 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee

Kuressaare turuhoone projekteerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke „Kuressaare turuhoone projekteerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 28.09.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on ehitusinsener Argo Miller, tel 452 5106, argo.miller@saaremaavald.ee

Kuressaare Hoolekande juurdeehituse projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avatud hankemenetluses riigihanke Kuressaare Hoolekande juurdeehituse projekteerimis- ja ehitustöödeks, kus põhiülesandeks on peatöövõtu korras hanke alusdokumentides kirjeldatud projekteerimis- ja ehitustööde teostamine. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 13.10.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel. 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee

Saaremaa valla üleujutusalade uuring

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja lihthankemenetluses hanke Saaremaa valla üleujutusalade uuringu teostamiseks, mille eesmärk on tellida Saaremaa valla üldplaneeringu üleujutusala tehniliste lahenduste uuring, mis saab üheks üldplaneeringu tehnilise osa sisendiks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta ja hinnatakse töö läbiviimise metoodikat.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 24.09.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel. 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee evelin.mesila@saaremaavald.ee

Kuressaare Aia tänava rekonstrueerimine ja läbimurde ehitamine

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab ühishankijate (sh aktsiaselts Kuressaare Veevärk) nimel välja avatud hankemenetluses riigihanke Kuressaare Aia tänava rekonstrueerimiseks ja läbimurde ehitamiseks, kus põhiülesandeks on peatöövõtu korras hanke alusdokumentides kirjeldatud projekteerimis- ja ehitustööde teostamine. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna kaudu hiljemalt 21.09.2020 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.