Teated

Huvihariduskonverentsil anti õnne valemeid
25.-26. märtsil oli rõõm võõrustada huviharidushuvilisi lähedalt ja kaugemalt. Toimus viies üle-eestiline huvihariduskonverents „Mis tuuled puhuvad?" alateema all „Önnega koos".
Önnehuvilisi kogunes Kuressaare Linnateatrisse kahel päeval rekordiliselt kokku 125 ning ettekannetega erinevatest õnnevinklitest aitasid teiste hulgas aru saada inspiratsioonikõneleja Harald Lepisk, Kuressaare Linnateatri loovjuht Aarne Mägi, haridusuuenduskeskuse juht Anzori Barkalaja, Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert Marden Muuk, tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelma jt.
Uue ajastu töökultuurist ja -õnnevalemist andis ülevaate Tiina Saar-Veelma. Õnneliku organisatsiooni peamisteks tundemärkideks on tema sõnul usalduspõhisus, inimkesksus, läbipaistvus. Õnnelikus organisatsioonis on igaüks pere liige, igaüks loeb ...
Täismahus artikkel: Saaremaa Teataja


1. aprillil avanes projektitoetuste taotlusvoor
Avatud on mittetulundustegevuse toetamise projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoor. Toetust saavad taotleda kodanikuühendused, kes on registreeritud ja tegutsevad valla haldusterritooriumil ja tegutsevad loetletud valdkondades või tegelevad elukeskkonna parendamisega või kohaliku omaalgatuse arengule kaasaaitamisega. Toetust ei saa taotleda valitsuse hallatavad asutused ja valla eraõiguslikud juriidilised isikud.
Projektitoetuse valdkonnad: kultuur, harrastus- ja võistlussport, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekanne, siseturvalisus ja rahvatervise ennetustöö, haridus- ja teadustegevus, külaelu arendamine, füüsilise elukeskkonna parendamine (sh korteriühistute-, keskkonnakaitse- ja muinsuskaitsealane tegevus), koguduste tegevus ja sakraalehitiste parendamine.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/mittetulundusliku-tegevuse-toetamine.

Õppuri majutuskulude hüvitamine
Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00