Hooajalised müügikohad Kuressaare

Kuressaare linnas asuvale munitsipaalmaale paigaldatud hooajalise suvekohviku ja müügikoha üüri on 2021. aasta suveks vähendatud 50% võrra.

Hooajalistele müügikohtadele ja müügikohtade laiendustele (suvekohvikud, väliterrassid) kehtib Kuressaare linnas järgnev kord:

  • keskväljakule, Tallinna ja Lossi tänava rajatistele ning Lossipargis asuvatele maa-aladele on luba paigaldada müügikohti ja müügikohtade laiendusi toitlustamiseks ning lillemüügiks;
  • linna puhkealadele ehk supelranda ja Raiekivi säärele ning Tori abajaga piirnevale alale on lubatud paigaldada hooajalisi müügikohti jäätise, karastusjookide, maiustuste, puuviljade ja muude pakendatud toidukaupade müügiks ning elektriliste või mehhaaniliste sõidukite ja muude sportlike või meelelahutuslike vaba aja veetmise vahendite laenutamiseks;
  • hooajaliseks müügikohaks on ka kandekaubandus, kus kauba või teenuse müük toimub kindlaksmääratud marsruudil kandelaualt, -korvist vms.

Müügiloa saamiseks tuleb ettevõtjal täita taotlus (docx) ning lisada juurde järgmised dokumendid:

  1. müügikoha asukoha plaan koos mõõtmetega (pikkus x laius);
  2. A4-formaadis eskiisjoonis või värvifoto müügikohast ning seal kasutatavast müügikoha inventarist koos mõõtude (pikkus x laius x kõrgus), kasutatavate materjalide ja värvitoonide kirjeldusega;
  3. Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal ja muinsuskaitseala kaitsevööndis müügikoha asukoha ja kujunduse kooskõlastus Muinsuskaitseametiga;
  4. vajadusel tehnovõrkude omaniku nõusolek elektri, vee, kanalisatsiooni jms kasutamise kohta.

Taotlus ning lisadokumendid tuleb kooskõlastada arhitektiga (piret.miller@saaremaavald.ee) ning seejärel edastada see aadressile vald@saaremaavald.ee.

Kontakt ja lisainfo

Ehitus- ja planeeringuosakonna planeeringuteenistus
Tallinna 10, Kuressaare

Arhitekt
Piret Miller
tel 452 5042
piret.miller@saaremaavald.ee

 

Majandus- ja haldusosakond
Marientali tee 27, Kuressaare

Vallavaraspetsialist
Margo Sooäär
tel 452 5104
margo.sooaar@saaremaavald.ee

 

Suveettevõtluse korraldamine Kuressaares