Kortermajade hoovialade heakorrastamise toetus

Kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuse eesmärk on aidata kaasa avaliku ruumi heakorrastamisele. Toetust saavad iseteeninduses taotleda isikud, kelle omandis või valduses oleva kortermaja kinnistu hoovialal rajatised asuvad, või neid isikuid esindama volitatud korterelamu valitsejad ja haldajad. Ühe hooviala kohta võetakse vastu üks toetuse taotlus. Tööde teostamist toetatakse kuni 50% ulatuses töö maksumusest, maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 2500 eurot. Konkreetne toetus makstakse välja pärast objekti valmimist.