Huviharidus

Huvikoolide ja -ringide info leiad siit

Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021

Vallavalitsus kinnitas 12.01.2021 korraldusega nr 2-3/26 Saaremaa valla tänavuse, 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava. Vastavalt noorsootöö seadusele eraldab riik omavalitsustele täiendavalt rahalisi vahendeid, mille eesmärk on parandada noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava.

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

Aruande vorm 2018 (pdf), (docx)