Kaarma haridus ja noored

Aste Lasteaed Mõmmik

Metsa 2, Aste alevik 93701
Telefon: 5886 0841
E-post: aste.lasteaed@saare.edu.ee
Koduleht: astelasteaed.saaremaavald.ee

 

Aste Põhikool

Võhma mnt 3, Aste alevik 93701
Telefon: 454 7125
E-post: kool@aste.edu.ee
Koduleht: www.aste.edu.ee
Facebook: Aste Põhikool

 

Aste noortekeskus

Soo 2, Aste alevik 93701
Telefon: 5301 2355
E-post: merle.simmer@saarenoored.ee
Koduleht: www.saarenoored.ee
Facebook: Aste noortekeskus

 

Vaata ka:
Saaremaa valla huvihariduse register