Kaarma kogukonnakogu

 

Kaarma kogukond on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonna elanike esinduskoguks on 11-liikmeline kogukonnakogu:

Boris Lehtjärv
(esimees)
(Eikla, Kaubi, Keskvere, Koidula, Lussu, Piila, Tõrise, Tõru, Õha)
boris.kaarma@gmail.com
5667 7544
Urmas Lehtsalu
(aseesimees)
(Kudjape alevik, Muratsi, Praakli)
urmas.lehtsalu@tt.ee
507 7716
Sten Janu (Aste alevik, Aste, Aula-Vintri, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Kaarma-Kungla, Laoküla, Pähkla, Saia, Sepa, Unimäe, Vantri)
sten@mesilased.ee
5399 9669
Eva Kips (Abruka)
eva.kips@gmail.com
525 7279
Piret Kuldsaar (Nasva alevik, Keskranna, Mändjala)
piret@made.ee
517 6479
Juta Levin (Aste alevik, Aste, Aula-Vintri, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Kaarma-Kungla, Laoküla, Pähkla, Saia, Sepa, Unimäe, Vantri)
onneonn@gmail.com
5348 0703
Tõnu Munk (Asuküla, Kaarma, Kaarma-Jõe, Kaarma-Kirikuküla, Kaisvere, Kiratsi, Kuke, Käku, Laadjala, Liivanõmme, Maleva, Meedla, Uduvere, Vestla)
munktonu@gmail.com
5649 5364
Annela Näälik (Kasti, Kärdu, Lilbi, Paimala, Sikassaare, Tahula, Upa, Vaivere, Vatsküla)
annelanlk@gmail.com
508 7200
Jürgen Part (Anijala, Ansi, Irase, Kaarmise, Kellamäe, Laheküla, Mullutu, Parila, Pärni, Suur-Randvere, Tõlli)
jyrgenpart@gmail.com
5624 1214
Hanna Saar (Anijala, Ansi, Irase, Kaarmise, Kellamäe, Laheküla, Mullutu, Parila, Pärni, Suur-Randvere, Tõlli)
randvereheaks@gmail.com
5393 3252
Liia Steinberg (Kudjape alevik, Muratsi, Praakli)
liiasteinberg001@gmail.com
502 1557

 

Vaata ka:
Kaarma kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid