Kaarma kogukonnakogu

Kaarma kogukonnakogu esimene koosolek toimus 8. juulil 2020. Päevakorras oli:

1. Kogukonnakogu esimehe valimine
2. Kogukonnakogu aseesimehe valimine
3. Info Kaarma piirkonna teenuskeskuste töökorralduse kohta

Kaarma kogukond on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonna elanike esinduskoguks on 11-liikmeline kogukonnakogu:

Boris Lehtjärv
(esimees)
(Eikla, Kaubi, Keskvere, Koidula, Lussu, Piila, Tõrise, Tõru, Õha)
Urmas Lehtsalu
(aseesimees)
(Kudjape alevik, Muratsi, Praakli)
Sten Janu (Aste alevik, Aste, Aula-Vintri, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Kaarma-Kungla, Laoküla, Pähkla, Saia, Sepa, Unimäe, Vantri)
Eva Kips (Abruka)
Piret Kuldsaar (Nasva alevik, Keskranna, Mändjala)
Juta Levin (Aste alevik, Aste, Aula-Vintri, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Jootme, Kaarma-Kungla, Laoküla, Pähkla, Saia, Sepa, Unimäe, Vantri)
Tõnu Munk (Asuküla, Kaarma, Kaarma-Jõe, Kaarma-Kirikuküla, Kaisvere, Kiratsi, Kuke, Käku, Laadjala, Liivanõmme, Maleva, Meedla, Uduvere, Vestla)
Annela Näälik (Kasti, Kärdu, Lilbi, Paimala, Sikassaare, Tahula, Upa, Vaivere, Vatsküla)
Jürgen Part (Anijala, Ansi, Irase, Kaarmise, Kellamäe, Laheküla, Mullutu, Parila, Pärni, Suur-Randvere, Tõlli)
Hanna Saar (Anijala, Ansi, Irase, Kaarmise, Kellamäe, Laheküla, Mullutu, Parila, Pärni, Suur-Randvere, Tõlli)
Liia Steinberg (Kudjape alevik, Muratsi, Praakli)

 

Vaata ka:
Kaarma kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid