Tutvustus

Kaarma on Saaremaa valla haldusterritooriumil käsitletav kui Kuressaare linna lähiümbruse piirkond (piirkonnas asub ka Kaarma küla). Piirkonda kuulub 3 alevikku ja 63 küla.
Aastast 1999 oli Kaarma kohalik omavalitsusüksus, 2014. aastal ühines vald Lümanda ja Kärla vallaga Lääne-Saare vallaks.
2017. aasta omavalitsuste haldusreformi käigus ühines Lääne-Saare vald omakorda kõigi teiste Saaremaa valdadega ja moodustus Saaremaa vald.