Kaasav eelarve

14. oktoobrini sai esitada ettepanekuid Kuressaare linna 2018. aasta kaasavasse eelarvesse. Sel aastal on kaasava eelarve kogusuurus 50 000 eurot.
Tähtajaliselt esitati VOLISe kaudu 22 ettepanekut. Ettepanekute hindamine ja tulemuste avalikustamine toimub kehtiva määruse alusel. Esitatud ettepanekutega saab tutvuda SIIN
 
24. oktoobril koguneb kaasava eelarve teemakomisjon, kes vaatab esitatud ettepanekud üle.
Teemakomisjoni koosseisu kuuluvad (alus: Saaremaa vallavanema 08.10.2018 käskkiri nr 3-1.1/82)  Saaremaa Vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni liikmed Katrin Keso-Vares, Anti Toplaan, Anton Teras ning Saaremaa Vallavalitsuse osakondade esindajad Anu Vares, Anu Berens, Evelin Voksepp, Raivo Peeters, Bert Holm, Mihkel Tamm, Mark Grimitliht, Mikk Tuisk, Liina Kohu. 
 
Vastavalt kaasava eelarve korrale on ettepanekute tegijatel vajadusel teemakomisjoni järgselt võimalik oma ettepanekut veel täpsustada ja täiendada. Lõplik nimekiri hääletamisele minevatest ettepanekutest selgub 5. novembriks. Hääletus toimub 5.-18. novembrini. Linnakodanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu 2019. aasta jooksul. 
Lisanfo: infosüsteem VOLIS.

__________________________________________________________________________________________________________________________
Kaasava eelarve menetlusega annab Kuressaare linn kogukonna liikmetele võimaluse linnaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Teatud summa osas saavad sõna­ ja otsustusõiguse kodanikud otse: teevad eelarvesse ettepanekuid ja hääletavad selle poolt, mida neist parimaks peavad.

Seega saab oma kodukohast hooliv inimene, asugu ta Kuressaares või kaugemal, teha ettepanekuid, kuidas kõige paremini elupaika arendada. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale. Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: miks seda vaja on, kellele see kasu toob, kes selle ellu viib (kas vald või muu juriidiline või füüsiline isik) ning lisada hinnanguline maksumus.
Otsustav etapp on kodanike hääletus, kus selguvad ettepanekud, mida ellu viia.

Ühinenud omavalitsustest on kaasavat eelarvet seni rakendanud Kuressaare linn, 2017. aasta oli Kuressaare kaasava eelarve neljas aasta. 

Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord (Riigi Teataja)

Ellu viidud ettepanekud koos toetatud summadega:
2017 - 50 000 eurot
Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine – 14 560 
Välijõusaal Kuressaare terviseparki – 11 542,80 
Korvpalli välisväljakute korrastamine – 11 880
Purjetame ka talvel - 8560
Ellu jäi viimata 2017 algselt hääletuse võitnud ettepanek „Pargiteede korrastamine", mille puhul oli tegemist linna hallatava objektiga ja selle rahastamist kaasavast eelarvest ei peetud õigeks.
2016 - 30 000 eurot
Väikesed võimlejad võimlevad vaibal - 5655 
Kuressaare Gümnaasiumi mänguväljak - 8500
Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse - 9100 
Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja piirdeaed - 6745
2015 - 30 000 eurot
SÜGi miniväljaku kunstmurukatte vahetus - 12 634 
Purjetame Kuressaare paremaks - 11 700 
Kudjape kalmistu uue osa parkla rajamine ja kiviaia renoveerimine - 5666
2014 - 30 000 eurot
Tuulte-Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine - 8738 
Kuressaare turg korda! (kokku koondatud 3 ettepanekut) - 21 262

Kuressaare kaasava eelarve tulemuste arhiiv: 2017201620152014