Kaasav eelarve

Kuressaare linna 2018 kaasava eelarve tulemused

Tänavuse hääletuse tulemusena sai enim toetust (166 häält) ettepanek „Kuressaarde betoonist skatepargi rajamine". Teiseks tuli (153 häält) „Ida-Niidu avaliku mänguväljaku kaasajastamine ja renoveerimine". Mõlema ettepaneku maksumuseks on 25 000 eurot. Kuna kaasava eelarve mahuks 2018. aastal oli 50 000 eurot, saavad mõlemad võiduideed arvestada maksimaalse toetussummaga. 

Hääletuse tulemused (elektroonilised + paberil hääled):
Tähelepanu! Hääletusel osalemiseks oli vaja anda hääl kahe erineva ettepaneku poolt. Ühe ettepaneku poolt antud hääled ei läinud arvesse, mistõttu võib lõpptulemus erineda infosüsteemis VOLIS kajastatust.

Ettepanekuid Kuressaare linna 2018. aasta kaasavasse eelarvesse sai esitada 14. oktoobrini, ideede hindamise teemakomisjon sõelus 22 ideest välja 11 ettepanekut, mis pandi rahvahääletusele konkureerima 50 000 euro nimel. Hääletus kestis 5.-18. novembrini, oma hääle andis 541 inimest ehk 5 protsenti Kuressaare hääleõiguslikest (16-aastastest või vanematest) elanikest. Hääletada sai nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal.
Linnakodanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu 2019. aasta jooksul. 
Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord

2019. aastast laieneb kaasav eelarve kogu Saaremaa vallale, vallaeelarves on selleks ette nähtud 100 000 eurot (sh teavituskulud). 

__________________________________________________________________________________________________________________________
Kaasava eelarve menetlusega annab Kuressaare linn kogukonna liikmetele võimaluse linnaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Teatud summa osas saavad sõna­ ja otsustusõiguse kodanikud otse: teevad eelarvesse ettepanekuid ja hääletavad selle poolt, mida neist parimaks peavad.

Seega saab oma kodukohast hooliv inimene, asugu ta Kuressaares või kaugemal, teha ettepanekuid, kuidas kõige paremini elupaika arendada. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale. Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: miks seda vaja on, kellele see kasu toob, kes selle ellu viib (kas vald või muu juriidiline või füüsiline isik) ning lisada hinnanguline maksumus.
Otsustav etapp on kodanike hääletus, kus selguvad ettepanekud, mida ellu viia.

Ühinenud omavalitsustest on kaasavat eelarvet seni rakendanud Kuressaare linn, 2017. aasta oli Kuressaare kaasava eelarve neljas aasta. 

Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord (Riigi Teataja)

Ellu viidud ettepanekud koos toetatud summadega:
2017 - 50 000 eurot
Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine – 14 560 
Välijõusaal Kuressaare terviseparki – 11 542,80 
Korvpalli välisväljakute korrastamine – 11 880
Purjetame ka talvel - 8560
Ellu jäi viimata 2017 algselt hääletuse võitnud ettepanek „Pargiteede korrastamine", mille puhul oli tegemist linna hallatava objektiga ja selle rahastamist kaasavast eelarvest ei peetud õigeks.
2016 - 30 000 eurot
Väikesed võimlejad võimlevad vaibal - 5655 
Kuressaare Gümnaasiumi mänguväljak - 8500
Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse - 9100 
Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja piirdeaed - 6745
2015 - 30 000 eurot
SÜGi miniväljaku kunstmurukatte vahetus - 12 634 
Purjetame Kuressaare paremaks - 11 700 
Kudjape kalmistu uue osa parkla rajamine ja kiviaia renoveerimine - 5666
2014 - 30 000 eurot
Tuulte-Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine - 8738 
Kuressaare turg korda! (kokku koondatud 3 ettepanekut) - 21 262

Kuressaare kaasava eelarve tulemuste arhiiv: 2017201620152014