Kaasav eelarve

Kaasava eelarvega annab Saaremaa vald kogukonnale võimaluse vallaeelarve koostamisel kaasa rääkida: saarlased ise saavad teha ettepanekuid valla elu parandamiseks ja osaleda ka hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ettepanekuid võivad teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. Ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning investeeringust ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla eelarvele. Kaasava eelarve objektiks ei saa olla Saaremaa valla hallatavate asutuste, valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

Elluviidud ettepanekud

2021

Kaasava eelarve maht oli 50 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Kärla lastemänguala (24 988 eurot)
 • Salme alevikusüdame kaasajastamine (24 716 eurot)

2020. aastal kaasavat eelarvet läbi ei viidud.

2019

Kaasava eelarve maht oli 98 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Maastikuvõimekusega tulekustutusauto soetamine Pihtla päästekomandosse (24 000 eurot)
 • Metsküla seltsimaja saali siseviimistlemine (25 000 eurot)
 • Avalik WC ja dušš Orissaare sadamas, Illiku laiul (25 000 eurot)
 • Kõljala külaplatsi korrastamine (13 408 eurot)
 • Orissaare ranna korrastamine (10 592 eurot) 

Kuni 2018. aastani viidi kaasavat eelarvet läbi Kuressaare linna piires.

2018

Kaasava eelarve maht oli 50 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Kuressaarde betoonist skatepargi rajamine (25 000 eurot)
 • Ida-Niidu avaliku mänguväljaku kaasajastamine ja renoveerimine (25 000 eurot)

2017

Kaasava eelarve maht oli 50 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine (14 560 eurot)
 • Välijõusaal Kuressaare terviseparki (11 542,80 eurot)
 • Korvpalli välisväljakute korrastamine (11 880 eurot)
 • Purjetame ka talvel (8560 eurot)

2016

Kaasava eelarve maht oli 30 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Väikesed võimlejad võimlevad vaibal (5655 eurot)
 • Kuressaare Gümnaasiumi mänguväljak (8500 eurot)
 • Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse (9100 eurot)
 • Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja piirdeaed (6745 eurot)

2015

Kaasava eelarve maht oli 30 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • SÜGi miniväljaku kunstmurukatte vahetus (12 634 eurot)
 • Purjetame Kuressaare paremaks (11 700 eurot)
 • Kudjape kalmistu uue osa parkla rajamine ja kiviaia renoveerimine (5666 eurot)

2014

Kaasava eelarve maht oli 30 000 eurot, mille raames viidi ellu järgmised ettepanekud:

 • Tuulte Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine (8738 eurot)
 • Kuressaare turg korda! (21 262 eurot)