Avariitööd

Kirjeldus:

Tehnovõrkude avarii korral võib kaevetööd alustada ilma kaeveloata järgmistel tingimustel:
  • saadetud on teade vallaavalitsusele avarii põhjuste, kaevetöö tegija ja töö algusaja äranäitamisega;
  • avariikohale on kutsutud või avariikoha skeem on kooskõlastatud kõikide läheduses asuvate tehnovõrkude valdajatega;
  • kaevetöö tellija on vormistanud avariitööde akti. Akti vormi kehtestab vallavalitsus. 

Vajadusel lisada liiklusskeem.

Kui kaua läheb?

Esitatakse Saaremaa Vallavalitsusele 2 päeva jooksul avarii algusest.

Õigusaktid:

Kaevetööde eeskiri

Kontakt:

Toomas Raun, toomas.raun@saaremaavald.ee, 4525 112

 

Taotlemine elektrooniliselt

  Elektroonilised taotlusvormid asuvad iseteeninduskeskonnas https://iseteenindus.saaremaavald.ee. Iseteeninduskeskonda on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil.

E-vorm:

 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonda (Marientali tee 27, Kuressaare). Vastuvõtuajad: K kl 10-12 ja 14-18. Täitke eelnevalt allolev blankett või küsige blankett kohapealt. 

Vajalikud dokumendid:

  • Avariitööde akt

Blankett:

Avariitööde akt pdf doc