Kärla teenuskeskus

Pargi 1, Kärla alevik 93501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Krisela Uussaar 452 5164
5362 7280
krisela.uussaar@saaremaavald.ee
Eestkoste assistent Kersti Etverk 454 2212
kersti.etverk@saaremaavald.ee
Lastekaitsespetsialist Kristi Mägi-Sepp 452 5053
512 8730
kristi.magi-sepp@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Teated

Saaremaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 30. juunist kuni 29. juulini 2020. Üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõuga saab eelnimetatud ajavahemikul tutvuda kodulehel või paberkandjal Saaremaa Vallavalitsuses aadressil Tallinna 10, Kuressaare. Üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 10. augustil algusega kell 16 Kärla Rahvamajas.
Ilmunud on esimene Kärla piirkonnaleht! Samuti teavitame, et piirkonnaleht otsib endale nime. Kõik nimeideed palume saata aadressil krisela.uussaar@saaremaavald.ee hiljemalt 16. augustiks. Lugeda saad ka veebis siit.
Teatame, et 24. juulil 2020  toimuvad AS Level Kogula karjääris lõhketööd.

Kärla piirkond asub Lääne-Saaremaal, piirnedes Kaarma, Salme, Lümanda, Kihelkonna ja Mustjala piirkondadega. Kärla piirkonna territooriumil on üks alevik ning 22 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Kärla alevikus.