Keskkond

Reovee kohtkäitlus - kellele ja milleks?

Saaremaa valla keskkonnaosakond koostöös ehitusosakonna ja järelevalveteenistusega on koostanud Saaremaa valla uue reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja eelnõu, mille kehtestamise kohustus tuleneb veeseadusest.
See dokument koondab kokku erinevatest õigusaktidest tulenevad reovee kohtkäitluse nõuded, et inimesel oleks ühest eeskirjast võimalik leida võimalikult palju asjassepuutuvat infot. Saaremaa vallaks ühinenud omavalitsuste reoveekäitlust puudutavad eeskirjad on väga erineva ülesehituse, sisu ning ajakohasusega. Pooltel endistel valdadel see eeskiri puudus. Eeskiri puudutab ennekõike hajaasustuses väljaspool ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud alasid paiknevaid hoonestatud kinnistuid, kus tekib elutegevuse või ettevõtluse käigus reovett.
Täismahus artikkel: Saaremaa Teataja 

RMK kutsub metsahuvilisi raiearutelule

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) plaanib metsade uuendamiseks teha uuendusraiet käesoleva aasta augustis ja septembris Kudjape aleviku ja Praakli külaga piirnevas riigimetsas.
Seoses eelseisva raiega ootab RMK kõiki huvilisi 27. märtsil 2019 arutelule, huvitatutel palutakse tulla kell 16.00 Kudjape-Vaivere teel Kudjape jäätmejaama juurde.
Raie on planeeritud aladel QE630-14, QE630-22, QE630-26, QE630-28, QE630-32, QE630-34, QE632-2, QE633-4, QE633-16, QE633-19, QE634-6 ja QE634-7. Metsaosad, kus raiet planeeritakse (viirutatud): vt kaarti.

Jäätmete üleandjaks olgu korteriühistu

Ühinemiseelses Saaremaa vallas on kasutatud erinevaid praktikaid kortermajades tekkivate jäätmete üleandmiseks. Kuressaares on valdavalt tegemist suurte kortermajadega. Igal kortermajal on kolm-neli konteinerit, mida kasutavad kõik majaelanikud ühiselt. Vallas leidub aga mitmeid kortermaju, kus igal korteril on oma konteiner. Nii võib näha kortermaja servas tervet rida väikseid konteinereid, kirjutab vallalehes Saaremaa Teataja jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel. 
Soovitame kortermajadel, kus seni on igal korteril olnud oma konteiner, minna lähiajal üle ühisele konteinerile ja leppida kokku, kuidas jäätmekulud korterite vahel jagatakse.
Täismahus artikkel: Saaremaa Teataja

Riidekonteinerid Kuressaares

Kuressaarde on paigaldatud viis riidekonteinerit, millega kogutakse kasutatud tekstiilesemeid (riided, kardinad, voodipesu). Riidekonteinerisse võib panna ka kasutuskõlblikke jalanõusid, mänguasju, kotte, vöösid. Esemed peavad olema puhtad, konteinerisse tuleks need panna koti sees. Raamatuid, elektroonikajäätmeid ja muud prügi ei tohi riidekonteinerisse panna! 
Koti konteinerisse panemiseks tuleb see panna luugi peale ja seejärel luuk sangast üles tõsta - nii kukub kott konteineri sisemusse.
 
Punased riidekonteinerid asuvad:
  • Mooni tn ja Marientali tee ristis olevas parklas;
  • Uue tn parklas;
  • Kitzbergi tn busside parklas;
  • Torni tn parklas (ametikooli juures);
  • Kihelkonna mnt Rimi juures.

 

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00