Kihelkonna osavallakogu

Kihelkonna osavallakogu 14. koosolek toimus kolmapäeval, 17. juunil 2020. Päevakorras oli:
1.Saaremaa Vallavolikogu eelnõude ülevaade
2. Saaremaa Halduse töökorraldus Kihelkonna piirkonnas
3. „Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Laskeraja ja Tiiru, Abaja küla)" eelnõu
4. Jooksvad küsimused

Kihelkonna osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 10-liikmeline osavallakogu:

Karl Teär
(esimees)
 
Ave Väli
(aseesimees)
 
Taavi-Aadu Ait  
Mare Kurvits  
Elle Mäe  
Leevi Naagel  
Tõnis Tasane  
Jaen Teär  
Kersti Vaga  
Mati Väärtnõu  

 

Vaata ka:
Kihelkonna osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid