Kogukondlik turvalisus

Kogukondliku turvalisuse toetus on jagatud

6. maini sai esitada taotlusi programmi "Turvalised kogukonnad" 2019. aasta maakondliku toetusvooru.
Programmi eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 

Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul. 

Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 5. aprill 2019 – 31. august 2020. 

Tingimused
Hindamismetoodika
Sisuaruanne
Lisainfo: tel 452 5024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.  

Kontakt

Arendus- ja kommunikatsiooniosakond

Riina Allik,
tervisedenduse peaspetsialist
riina.allik@saaremaavald.ee
tel 452 5024