Lääne-Saare kogukonnakogu

Lääne-Saare kogukond on valla territooriumil tegutsev üksus, mis esindab valla elanike huve kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel.  Kogukonnakogu koosneb 13 kandi esindajatest ja koosolekud toimuvad vähemalt kord kolme kuu jooksul.  Kogukonnakogu otsustuspädevuses on mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele ja ettepanekute esitamine valla poolt korraldatavatele tunnustusüritustele.

Põhimäärus    Liikmed

Kogukonnakogu koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.

 

Lääne- Saare kogukonnakogu koosolek toimub 22. oktoobril kell 16 Marientali 27 III korruse saalis.
Päevakord:
1. „Loa andmine osaühingule Tepo talu kinnisasja omandamiseks" eelnõu
2. Saaremaa valla kultuuri ja spordi arengukavade tutvustamine
3. Alkohoolse joogi jaemüügi piiramine Saaremaa vallas (II lugemine)
4. Saaremaa valla ametiasutuse Saaremaa Vallavalitsus struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine (II lugemine)
5. Info