Korraldatud jäätmevedu

Üldinfo >
Korraldatud jäätmeveo tingimused 1. märtsist 2020 >
Veopiikonnad ja hinnad >
Korduma kippuvad küsimused >

Üldinfo

Kohalik omavalitsus korraldab oma territooriumil olmejäätmete veo. Selleks viiakse läbi korraldatud jäätmeveo hange, mille tulemusena leitakse veopiirkonnale jäätmevedaja, kehtestatakse jäätmeveo teenustasud jm korraldatud jäätmeveo tingimused, mis kehtivad kogu veoperioodi kestel.

Jäätmeveoga liidetakse kogu veoperioodiks automaatselt kõigi hoonestatud maaüksuste omanikud või valdajad (jäätmevaldajad), kusjuures maaüksuse omanik või kasutaja ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama. Sobiva suurusega mahuti jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja ise lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Ka veosageduse saab jäätmevaldaja ise valida, kuid see peab jääma ettenähtud vahemikesse. Segaolmejäätmete äravedu ei saa toimuda harvemini kui üks kord 12 nädala jooksul. Teenustasu suurus sõltub jäätmemahuti suurusest ja tühjendussagedusest. 

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on tagada mõistliku hinna ja tingimustega jäätmeveoteenus kõigile Saaremaa valla jäätmevaldajatele, vähendada prügistamist ja jäätmete põletamist ning tagada jäätmetes sisalduva materjali uuesti kasutusele võtmine (jäätmete ringlussevõtt). Korraldatud jäätmeveoga liidetakse kõik hoonestatud kinnistud, mis pole korraldatud jäätmeveost vabastatud või liitunud ühiskonteineriga teisel Saaremaa valla kinnistul.

Vallavalitsus saab anda korraldatud jäätmeveost vabastuse vaid juhul, kui on veendumus, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata. Selleks tuleb esitada taotlus koos elektri tarbimisteatisega. Jäätmevedu kinnistult ei pea toimuma, kui tekkivad jäätmed viiakse kokkuleppe alusel teisel Saaremaa valla kinnistul olevasse prügikasti või oma põhielukohta Saaremaal. Selleks tuleb esitada ühismahuti avaldus.

Korraldatud jäätmevedu 1. märtsist 2020

Võimalused ja kohustused korraldatud jäätmeveos: juhend eramaja elanikelejuhend kortermaja elanikele
Juhendid jäätmete liigiti kogumise kohta ning konteineritele mõeldud värvilised kleebised on tasuta saadaval teenuskeskustes ja vallavalitsuse hoones aadressil Tallinna 10.

Saaremaa vald on jagatud kolmeks jäätmeveopiirkonnaks. Kõikides veopiirkondades on võimalik majapidamisest, asutusest või ettevõttest ära anda pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid ja segaolmejäätmeid. Biojäätmed soovitame siiski võimalusel kompostida omal kinnistul. Biojäätmete teenustasu on poole odavam, pakendijäätmete teenustasu neli korda odavam ja vanapaberi teenustasu viis korda odavam sama suure segaolmejäätmete mahuti tühjendamise teenustasust.

Korraldatud jäätmeveo tasulised lisateenused kõigis veopiirkondades:

  • hinnakirjas toodud ja jäätmeliigile vastavat värvi jäätmemahutite müük, rent ja paigaldamine hiljemalt 2 nädala jooksul, kusjuures vedajalt renditavad või ostetavad konteinerid tuuakse kuni 1. juunini 2020 kohale TASUTA ning rendiperioodi lõppedes viiakse ära TASUTA;
  • jäätmemahuti graafikuvälised tühjendused tellimuse alusel Kuressaare veopiirkonnas 3 päeva jooksul ja teistes veopiirkondades 14 päeva jooksul telefoni või e-kirja teel tellimuse esitamisest;
  • konteineri pesu;
  • biojäätmete konteineri vooderdamine biolaguneva kotiga, mis vastab standardile EN 13432
  • lukkude paigaldamine konteineritele, lukustatud konteinerite, jäätmemajade või -aedikute avamine ja sulgemine kliendi poolt antud vahendiga;
  • ratastel kuni 240L jäätmemahuti käsitsi teisaldamine jäätmeveoki juurde pikemalt kui 20 meetrit;
  • Kuressaare piirkonnas on võimalik tellida ka kuni 150L kotti kogutud aia- ja haljastusjäätmete äravedu.

Veopiirkonnad

Kuressaare

Jäätmeid veab AS Ragn-Sells, iseteenindussaaremaa@ragnsells.eetel 606 0439
Klienditeenindus: Kuressaare, Pikk 30, tuba 11. E-R 8-17, lõuna 13-14.

Tähelepanu! Seoses COVID19 viirusega levikuga on kontor suletud ja klientide teenindamine toimub telefoni 447 5755 ja meiliaadressi saaremaa@ragnsells.ee teel.

Vaata oma järgmist veopäeva SIIT.

Hinnakiri Hankeleping 01.03.2020 - 28.02.2023

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Kuressaare veopiirkonnas:

 

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed

süvamahuti, 80-1100L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150L soovitavalt läbipaistev kott

1 kord nädalas kuni 1 kord 12 nädala jooksul

Vanapaber

süvamahuti, 80-1100L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50L kott või pappkast

1 kord nädalas kuni 1 kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed

köögijäätmete puhul süvamahuti,  80-240L soovitavalt pruun konteiner, aiajäätmete puhul ka kuni 150L kott

1 kord nädalas kuni 1 kord 4 nädala jooksul

Segaolmejäätmed

süvamahuti, 80-4500L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100L kott

vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul, soovi korral kuni 3 korda nädalas, vedu võib toimuda ka 1 kord 12 nädala jooksul, kui vallavalitsus on võimaldanud harvemat prügivedu (eelduseks kompostri olemasolu)


Lääne-Saaremaa (Kaarma, Kärla, Lümanda, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu piirkonnad)

Jäätmeid veab OÜ Prügimees, saaremaa@keskkonnateenused.ee, tel 453 1603
Klienditeenindus: Kuressaare, Talli 4, E-R 8-17, lõuna 12-13. 

Vaata oma järgmist veopäeva SIIT.

Hinnakiri Hankeleping 01.03.2020 - 28.02.2023

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Lääne-Saaremaa veopiirkonnas:

 

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed

80-1100L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150L soovitavalt läbipaistev kott

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul

Vanapaber

80-1100L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50L kott või pappkast

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed

80-240L soovitavalt pruun konteiner

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 4 nädala jooksul

Segaolmejäätmed

80-4500L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100L kott

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul

 

Ida-Saaremaa (Pihtla, Valjala, Laimjala, Pöide, Orissaare ja Leisi piirkonnad)

Jäätmeid veab AS Ragn-Sellsiseteenindussaaremaa@ragnsells.ee, tel 606 0439
Klienditeenindus: Kuressaare, Pikk 30, tuba 11. E-R 8-17, lõuna 13-14

Tähelepanu! Seoses COVID19 viirusega levikuga on kontor suletud ja klientide teenindamine toimub telefoni 447 5755 ja meiliaadressi saaremaa@ragnsells.ee teel.

Vaata oma järgmist veopäeva SIIT.

Hinnakiri Hankeleping 01.03.2020 - 28.02.2023

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Ida-Saaremaa veopiirkonnas:

 

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed

80-1100L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150L soovitavalt läbipaistev kott

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul

Vanapaber

80-1100L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50L kott või pappkast

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed

80-240L soovitavalt pruun konteiner

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 4 nädala jooksul, Orissaares 01.05 - 30.09 ka 1 kord nädalas

Segaolmejäätmed

80-4500L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100L kott

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul.
Orissaares toimub vedu vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul, vedu võib toimuda ka 1 kord 12 nädala jooksul, kui vallavalitsus on võimaldanud harvemat prügivedu (eelduseks kompostri olemasolu)