Kriisireguleerimine

Saaremaa valla kriisikomisjon on Saaremaa valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamine valla territooriumil. Komisjoni koosseisu kuulub 18 liiget.

Kriisikomisjon koordineerib kriisireguleerimist vallas, esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte komisjoni tegevusest ja järgmise aasta tööplaani ning täidab muid seadusest ja tema põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. Valla kriisikomisjoni ülesanded ja töökord on sätestatud vallavalitsuse kehtestatud kriisikomisjoni põhimääruses, mis on kooskõlastatud Päästeametiga. Vastavalt põhimäärusele toimub komisjoni korraline koosolek vähemalt kaks korda aastas.

Kuidas kriisiks valmis olla?

Kriisiabi käitumisjuhised on Siseministeeriumi ja Päästeameti praktilised nõuanded inimestele, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda. Eesti riik teeb kõik endast oleneva, et kriise vältida ja vajaduse korral neid lahendada. Ometi ei pruugi abi jõuda inimesteni alati piisavalt kiiresti, sest mõni kriis võib puudutada väga paljusid elanikke, kesta päevi ja isegi nädalaid. Sellises olukorras sõltub inimeste ja nende lähedaste heaolu suurel määral omaenda valmisolekust, kuni elutähtsad teenused taastatakse või abi saabub. Juhiseid ja näpunäiteid sellest, kuidas kriisi korral toimida, leiab veebilehel www.kriis.eeVeebilehelt www.olevalmis.ee ning vastavast mobiilirakendusest leiab samuti praktilisi nõuandeid, kuidas erinevateks kriisiolukordadeks valmistuda ja neis käituda. Kriisiolukorras edastatakse saarlastele infot Raadio Kadi (90,5 MHz) vahendusel, mille toimimine tagatakse generaatoriga.

Kontakt ja lisainfo

Kriisinõustaja
Gunnar Havi
tel 452 5181, 5698 9929
gunnar.havi@saaremaavald.ee