Kuressaare linnakodaniku komisjon

Koosseis:

Esimees  - Anti Toplaan anti.toplaan@eelk.ee, 514 8199   
Aseesimees -Tambet Kikas                                                    
 
Liikmed:
Mele Pesti Jüri Kuusk
Deisi Klaas Urve Tiidus
Ade Sepp Anton Teras
Maie Meius Gert Nepper
Ene Vahter Taniel Vares
Katrin Kuum Tarmo Nook
Leonid Siniavski Õnne Dreiberg

 

Komisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.
Kuressaare linnakodaniku komisjoni 2018. aasta tegevusaruanne.