Laimjala teenuskeskus

Vallamaja, Laimjala küla, 94401 Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei 452 5143
503 8029
vilmar.rei@saaremaavald.ee
Infospetsialist Siiri Reek 452 5144
siiri.reek@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Puhkused:

Infospetsialist Siiri Reek                                  5. - 19. august 2019
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik          26. august - 15. september 2019

Seoses puhkusteperioodiga on Laimjala raamatukogu 08.07.- 11.08.2019 suletud. Vabandame!
_________________________________________________________________________
Kogumisringi käigus saavad tasuta piiramatus koguses eterniidi- ja asbestijäätmed ära anda kõik Saaremaa valla elanikud ja suvilaomanikud. Jäätmete toojad registreeritakse kohapeal, jäätmeid võib kogumispunkti tuua ka väljapoolt elupiirkonda (sh Kuressaare elanikud). 
Suurematest kogustest palutakse eelnevalt teada anda tel 5566 9921 või sikassaare.vanametall@gmail.com. Võimalik ka tasuline transporditeenus.
Lisainfo: www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus.
_____________________________________________________________________________