Laimjala osavallakogu

 

Laimjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Asendusliige Esindatus
Aive Sepp (esimees)
aive0303@gmail.com
Eha Ennemuist Asustusüksuste esindaja
Merike Liiv (aseesimees)
merike.liiv@gmail.com
Veljo Mets Asustusüksuste esindaja
Eha Ennemuist Rohta Lember Eakate esindaja
Külli Akkermann Ardo Kaljuste Ettevõtjate esindaja
Liisi Katarina Verk Raigo Rei Noorte esindaja
Mare Kallas Heli Maajärv MTÜ-de esindaja
Moonika Kivi-Orav   Haridusasutuste lastevanemate esindaja

 

Vaata ka:
Laimjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid