Lasteaiakoha taotlemine

Kirjeldus:

2021/2022 õppeaasta taotluste vastuvõtt lasteaedadesse toimus kuni 15. aprillini 2021.

Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal (vt allpool). 

Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. 

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda.

Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma augustis.
Kui kaua läheb?      Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat lasteaiakoha määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu. Taotleja peab lasteaiakoha vastuvõtmise või sellest loobumise kinnitama hiljemalt kahe nädala jooksul. Taotleja peab lasteaiakoha vastuvõtmise või sellest loobumise kinnitama hiljemalt 7 päeva jooksul.
Õigusaktid: Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
Saaremaa valla hariduse registri põhimäärus
Kontakt: Maarja Pildre, maarja.pildre@saaremaavald.ee, tel 452 5066

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud: Avage allolev link, logige sisse ID-kaardi, Mobiil ID või Smart ID-ga, täitke taotlus ja esitage see.
Link: Saaremaa haridusteenuste haldamise süsteem ARNO

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud: Täitke allolev pabertaotluse blankett (blanketi saab ka vallavalitsusest kohapealt).
Edastage allkirjastatud taotlus kas eelistatud lasteaeda või vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonda (seoses leviva koroonaviiruse ohuga on täidetud taotlus soovitav jätta vallavalitsuse postkasti aadressil Tallinna 10, Kuressaare).
Blankett: Lasteaiakoha taotlemine: docxpdf