Leisi teenuskeskus

Kooli 12, Leisi 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Lastekaitse
spetsialist
Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5148
5343 6289
maret.ignatovits@saaremaavald.ee

Ehitusspetsialist
vastuvõttT ja  

Üllar Jõgi

452 5147
5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Saaremaa Halduse
peaspetsialist (teed, heakord, vallavara)

Jaak Grepp

457 3444
522 7431
jaak.grepp@saare.ee

Sünni registreerimine
 

Avatud: E, T, N  8.00-16.30; K  8.00-18.00; R  8.00-15.00
Lõuna 12.30-13.00
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on lühendatud ühe tunni võrra.

Uudised ja teated

Leisi osavallakogu koosolek 18. novembril kell 16.30 teenusekeskuse saalis.
Päevakord:
1. Saaremaa valla 2020. aasta eelarve eelnõu ja seletuskiri 
2. Saaremaa valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord 
3. Leisi aleviku reoveesüsteemidega seotud plaanid/hetkeseis
4. Sotsiaalmajade rekonstrueerimine Leisi osavallas
5. Osavalla territooriumilt müüdava vara maksumus ja selle kasutamine investeeringuteks osavallas
6. Ülevaade osavallas toimuvatest töödest-tegemistest ja teenuskeskuses toimuvast
7. Teede ja tänavate remont
8. Lasteaia parkla ehitamine vallale kuuluvale Hoovi kinnistule
9. Pakiautomaadi võimalik asukoht Leisis 
10. Muud küsimused
Pärsama rahvamajas:

28. novembril kl 19 Salme Vallateatri etendus „Saar", pilet 5€ 

Karja mõisa saalis

21. novembril kell 19 Taritu tubateatri etendused:
V. Uibov„Pihtimus" ja „Mis juhtus Õllepruuli tänaval?" Pilet 5€
 
 Soela, Pammana ja Murika külade KOOSOLEK toimub 17. novembril kell 12 Soela sadamas. Päevakorras: piirkonna külavanema valimine.
Saaremaa Vallavalitsuse 4.06.2019 korraldus nr 879
"Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus hinnakirja kinnitamine" TEENUSTE HINNAKIRI 
 LEISI APTEEK avatud uutel aegadel! 
E, K, R kella  9–
18
tel 457 3291
 Perearstipunkt aadressil: Leisi teenuskeskus, Kooli 12, I korrus Leisi/ tervishoid
 Leisi piirkonna leht „Koduvald" ilmub üle ühe kuu – aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris. Ootame materjale lehtedesse eelneva kuu viimaseks päevaks! Need palun saata airi.toompuu@saaremaavald.ee või tuua Leisi teenuskeskusesse.
 INFO KODULEHELE! Kui soovid oma ettevõtte/firma kohta infot kodulehele, palun võta ühendust infospetsialistiga.