Leisi piirkond

Leisi osavald asub Põhja-Saaremaal, piirnedes Orissaare, Valjala, Pihtla, Kaarma ja Mustjala osavaldadega. Leisi osavalla territooriumil asub Leisi alevik ning 53 küla. Leisi teenuskeskus asub Leisi alevikus.

Leisi teenuskeskus

Kooli 12, Leisi alevik 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171 tuuli.partel@saaremaavald.ee Leisi TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Jaane Remmel 452 5176
5749 3930
jaane.remmel@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Pihtla TK
Sotsiaaltööspetsialist Elve Rozenkron 452 5148
5343 6289
elve.rozenkron@saaremaavald.ee

Leisi TK

Vanemarhitekt Maria Reimal 452 5043
5860 0763
maria.reimal@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Andres Abna 452 5047 andres.abna@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Hannes Rohulaid 452 5097 hannes.rohulaid@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Üllar Jõgi 452 5147 ullar.jogi@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Maakorraldusspetsialist Kadri Rea 452 5084 kadri.rea@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Liina Järveots 514 1686 liina.jarveots@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teedeteenistuse juhataja Enno Reis 452 5113 enno.reis@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist Meelis Albert 452 5150 meelis.albert@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse haldusjuht Silvester Hamann 5353 1946 silvester.hamann@saare.ee Pöide TK

Teated

Leisi Kooli arengukava 2023–2028 eelnõu on kiidetud heaks ja suunatud avalikustamisele perioodil 25.05.–08.06.2023. Ettepanekuid eelnõu kohta saab esitada samal perioodil e-posti aadressil kool@leisi.edu.ee.
Leisi piirkonna infolehe Koduvald viimast, maikuu numbrit saab lugeda siin.
Leisi apteek on avatud E, K, R kell 9.00–18.00 (tel 457 3291).
Leisi perearstikeskuse (Kooli 12, Leisi alevik) vastuvõtu ajad:
Juhan Nemvalts: E kell 9.00–13.00,
Varju Maandi: K (kaks korda kuus) kell 13.00–15.30 beebide päev,
Siiri Paiste: R (telefoni teel) kell 9.00–13.00,
pereõde Ave Reis: E–R kell 8.30–15.00,
leisiperearst@gmail.com, tel 457 3184
Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit.