Liiklemisloa taotlemine linna puhkealale sõiduks

Kuressaare linna piiridesse jäävatel puhkealadel on mootorsõidukite liiklemine ja parkimine keelatud, välja arvatud erijuhul vallavalitsuse loal. Liiklemisloa saamiseks Kuressaare linna puhkealale tuleb pöörduda vallavalitsuse poole e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.