Lümanda teenuskeskus

Vallamaja, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Ilmar Antov 504 8513
ilmar.antov@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

17. mail kell 16–19 Karala külamajas kohtumisõhtu Saaremaa ja Hiiumaa valla külaliidrite ja -elu kureerivate ametnikega. Teema: „Jätkusuutlik külaelu läbi erinevate rahastamisvõimaluste Saaremaa ja Hiiumaa vallas". Väike kontsert Taritu meesansamblilt.
Korraldajad: SA Hiiumaa Arenduskeskus, Saaremaa vald, Lääne-Saare kogukonnakogu, Karala Külaelu Arendamise Selts. 
Registreerimine ja info: kajajuulik@gmail.com, tel 5662 7840.
17. mail on Lümanda raamatukogu SULETUD seoses koolituspäevaga. Vabandame!
Lümanda lubjapargis 

24. mail kell 20 Taritu tubateatri etendus Mis juhtus õllepruuli tänaval? Pilet 5€


 


 
4. juunil kell 18 infopäev "Küttesüsteemide kasutusele võtmine (seadustamine) kortermajades"  Kuressaares (Tallinna 10, saal). Infopäevale on oodatud Saaremaa korteriühistute juhatuse liikmed, kortermajade elanikud ja kõik teised huvilised. Lisainfo: www.saaremaavald.ee/uudised-ja-teated.