Lümanda teenuskeskus

Keskusehoone, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi 452 5140
5750 2452
heleri.jogi@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

 Lääne-Saare kogukonnakogu toimub 21. jaanuaril 2020 kell 16.30 Raekoja saalis Kuressaares. Päevakorras on:
1. Külaraha 2019. aasta kokkuvõte ja külaelu arendamise taotlusvooru rahastamine
2. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise teel (Vallamaja kinnistu Lümandas)
3. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Atla sadama kinnistu)
4. Lääne-Saare teede 2019. aasta investeeringute ülevaade ja lumetõrje 2020
5. Lümanda Pargi taotluse rahastamine
6. Lääne-Saare kogukonnakogu reorganiseerimine
7. MTÜ Sauvere Arendusselts taotlus Saaremaa Vallavalitsusele
8. Kohapeal algatatud küsimused ja info
Leedri küla koosolek toimub pühapäeval, 26. jaanuaril kell 11 Meelul. Päevakorras külavanema valimine, 2019. aasta kokkuvõte ja 2020. aasta plaanide seadmine.