Lümanda kogukonnakogu

Lümanda kogukonnakogu koosolek toimub neljapäeval, 07.12.2023, algusega kell 17.00 Lümanda maja ringiruumis. Päevakorras on:
1. Ülevaade Lümanda piirkonnas teostatud teetöödest.
2. Lümanda külas Laumapõllu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine.
3. Meretuulepargid ja lairibainternet.
4. Kohapeal tekkinud küsimused ja arutelud.

Lümanda kogukond on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonna elanike esinduskoguks on 9-liikmeline kogukonnakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Janno Tuulik (aseesimees) Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu küla (Lümanda kant)
Timo Asuja Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu küla (Lümanda kant)
Kätlin Kallas Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse küla (Taritu kant)
Terje Kaskmäe Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse küla (Taritu kant)
Riho Niit Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse küla (Taritu kant)
Priit Penu Volikogu liige (volitused volikogus peatatud kuni 15.01.2024)
Janne Raun Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu küla (Lümanda kant)
Urve Vakker Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu küla (Lümanda kant)

 

Vaata ka:
Lümanda kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid