Lümanda külaelu

Lümanda piirkonna territooriumil on 23 küla:

Küla Külavanem
Atla MTÜ Atla Küla Selts
Austla MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts
Eeriksaare  
Himmiste  
Jõgela MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts
Karala MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts
Kipi MTÜ Kip-Kop
Koimla  
Koki  
Koovi MTÜ Kip-Kop
Kotlandi  
Kuusnõmme  
Leedri MTÜ Leedri Küla Selts
Lümanda  
Lümanda-Kulli  
Metsapere MTÜ Karala Külaelu Arendamise Selts
Mõisaküla  
Riksu  
Taritu  
Vahva  
Vana-Lahetaguse  
Varpe  
Viidu  

 

Vaata ka:
Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut