Maakorraldus

Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 
 • Kungla küla, Siilu (85801:001:1209), 4,1 ha (M), alghind 4 720.-, tagatisraha 470.-; 
 • Lümanda küla, Lannasniidu (43301:001:0989), 5,42 ha, (M), alghind 5 200.-, tagatisraha 520.-; 
 • Pamma küla, Vahe (40301:001:0921), 1,09 ha, (M), alghing 1 680.-, tagatisraha 160.-;
 • Piila küla, Oki (43301:001:1005), 1,49 ha, (M), alghind 1 060.-, tagatisraha 100.-; 
 • Sakla küla, Toomeveere (85801:001:1163), 1,39 ha, (M), alghind 2 670.-, tagatisraha 260.-; 
 • Atla küla, Mõisaääre (43301:001:1150), 2,59 ha, (M), alghind 6 630.-, tagatisraha 660.-; 
 • Kargi küla, Põllu (80701:001:0883), 2,75 ha, (M), alghind 4 840.-, tagatisraha 480.-;
 • Lõupõllu küla, Ristipõllu (80701:001:0884), 3,53 ha, (M), alghind 6 780.-, tagatisraha 670.-; 
 • Sikassaare küla, Armanisoo (43301:001:1132), 2,54 ha, (M), alghind 3 050.-, tagatisraha 300.-; 
 • Türju küla, Rebase (80701:001:0891), 3,78 ha, (M), alghind 3 930.-, tagatisraha 390.-; 
 • Väljaküla, Tasku (85801:001:1302), 7,04 ha, (M), alghind 14 080.-, tagatisraha 1 400.-. 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30.01.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
Kirjalik enampakkumine riigimaa müügiks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Saaremaa vallas asuvate kinnisasjade müümiseks: 

 • Kuressaare linn Ringtee 10 (34901:001:0108; 0,4787ha; (T)) alghind 18 380.-, tagatisraha 1 830.-; 
 • Kuressaare linn Meierei tn 3 (34901:001:0061; 1,0289 ha; (Ä)) alghind 38 190.-, tagatisraha 3 810.-; 
 • Kuressaare linn Meierei tn 2 (34901:001:0060; 0,8065 ha; (Ä)) alghind 29 940.-, tagatisraha 2 990.-; 
 • Kuressaare linn Meierei tn 1 (34901:001:0059; 1,6697 ha; (Ä)) alghind 55 570.-, tagatisraha 5 550.-; 
 • Kõljala küla Lepiku (59201:001:0852; 1,0119 ha; (E)) alghind 4 550.-, tagatisraha 450.-; 
 • Saaremetsa küla Sopi (71401:001:0163; 11,61 ha; (M)) alghind 2 780.-, tagatisraha 270.-.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.01.2019 kell 10.30.
Täpsem info: www.maaamet.ee.
Enampakkumisel võivad osaleda nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud.
MA 28.11.18 kiri; Enampakkumisteade 
___________________________________________________________________

Maamaks
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse lähtudes maa hindamise seadusest. Maamaksu maksab maa omanik või maa kasutaja. Maa maksustamishinna arvutab kohalik omavalitus maa korralise hindamise tulemuste alusel vastavalt maa maksustamishinna arvutamise korrale. Saaremaa vallas on maa maksustamishinna arvutamise aluseks keskkonnaministri 30. novembri 2001. aasta määrusega nr 50 kehtestatud "Maa korralise hindamise tulemused".  Kui maa on kooramatud hoonestusõiguse või kasutusvaldusega maksab maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa maksustamishind maksumääraga. Maamaksumäärad on kinnitatud Saaremaa Vallavolikogu 15.12.17 määrusega nr 19 "Maamaksumäära kehtestamine". Kõik maksumäärad jäid 2017. aasta tasemele. 
 
Maamaksust vabastamine
Lähtudes 1. jaanuarist 2013 kehtima hakanud „Maamaksuseaduse" muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2ha suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühele, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.
Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ning on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel iga aasta 1. jaanuari seisuga.
Täpsem info: Maamaksuseadus

 

Kontakt

Maakorraldusspetsialistid:
 
Inge Aru, tel 452 5084
inge.aru@saaremaavald.ee
 
Pille Pukk, 452 5085

Ruth Kalamees, tel 452 5087